dissabte, 29 d’octubre del 2016

Intervenció al Parlament de Catalunya del President de la Plataforma per una Vegueria Pròpia, 17.10.2016

Bona dia, diputades i diputats.

 

PAU I BÉ!

 

La pau de Catalunya és l'ordre harmoniós de les seves parts. Segons Sant Agustí, la pau és la tranquil·litat de l'ordre i l'ordre és la disposició en la qual cada cosa ocupa el seu lloc corresponent. Avui som aquí perquè una realitat, el Penedès, és a punt de tornar a ocupar el lloc que li correspon.

El divendres 26 de març del 2010 també vàrem ser invitats a comparèixer a la comissió d'Afers Institucionals del Parlament per donar a conèixer la posició de la Plataforma per una Vegueria Pròpia davant la tramitació de la Llei de Vegueries. En aquella ocasió la nostra súplica no va tenir el resultat desitjat, ja que malgrat que va ser aprovat per unanimitat l'Àmbit funcional del Penedès el 10 de juliol del mateix any, catorze dies desprès era aprovada la Llei de Vegueries sense el Penedès, per la voluntat contrària manifestada pel tripartit (PSC+ERC+ICV). Els anys posteriors de govern de CiU tampoc van servir per modificar la llei de vegueries tal com s'havien compromès des de l'oposició.

 

Ara, al cap de més de sis anys, tornem a ser aquí, per certificar aquesta vegada la grandesa de, més enllà dels programes partidistes dels polítics, les aspiracions majoritàries dels pobles, que garanteixen territoris socialment equilibrats mitjançant processos culturals i socioeconòmics adequats per a cada moment. Ara estem afavorint entre tots el canvi assumible de maximitzar el benestar de tota la societat penedesenca. La situació és molt diferent, tenim delimitat l'Àmbit del Penedès amb 72 municipis, i els grups parlamentaris que representen 99 dels 135 diputats, el passat 7 de maig van presentar tots junts al registre del Parlament la Proposició de llei d'adaptació de la Llei de Vegueries a la nova comarca del Moianès i la creació del Penedès com a vegueria. Tenim una nova oportunitat que ens brinda el nostre reconeixement legal de manera definitiva, per poder assolir un futur esperançat. Volem, podem i serem finalment un territori independent i un poble respectat.

 

No repetiré avui el que ja vaig dir llavors en la nostra compareixença, i tampoc el que ja contempla la mateixa proposició que fou publicada al BOPC el passat 18 de maig (202-00093/10). Podríem descriure reflexions molt diverses. No cal. Però sí que voldríem manifestar la nostra preocupació pel fet que a la fi de cada legislatura caduquen tots els tràmits parlamentaris pendents d'examen i de resolució pel Parlament, i aquesta vegada esperem i desitgem que hi arribem a temps, perquè a més, la nostra defensa de la VP no ofèn ni ataca a ningú, sinó que, a la inversa, propugna la llibertat i l'esperança per a tothom. Alegria i goig, és el que sentim ara.

 

La Vegueria Penedès constitueix una alternativa territorial de sòlides bases històriques, socials, econòmiques i culturals, però que apel.la també a les emocions; així comença la declaració "La saó del Penedès", amb la qual conclou el llibre del "El Penedès era possible" amb la signatura de tots els 60 col·laboradors. Un territori que ben gestionat constitueix un actiu econòmic de primer ordre, i si finalment és democratitzen de debò els poders públics, el poble esdevindrà sobirà de la seva vida. Es tracta de crear una voluntat comuna per garantir el subjecte comunitari, d'iniciar una independència plena des de la base, d'un poble organitzat territorialment per garantir el bé públic. Ens caldrà en aquestes noves condicions, reduir la pobresa, entesa com la mancança de les necessitats bàsiques per a una vida digna: necessitats essencials (llibertat, pensament, expressió...), materials (habitatge, menjar, vestir...), intel·lectuals (cultura, coneixement...) i socials (accés a prestacions bàsiques per al grup, relacions...).

 

Paral·lelament, i com a conseqüència de l'aprovació de l'àmbit territorial el juliol del 2010, malgrat que també amb molta lentitud, s'està elaborant al Departament de Territori i Sostenibilitat el nostre propi Pla Territorial.  La tasca desplegada durant aquests darrers dotze anys pels membres de la PVP, l'adhesió i la pressió feta per totes les entitats, empreses, ajuntaments, consells comarcals, han fet possible que ens trobem a la recta final per esdevenir una vegueria pròpia gràcies al seu reconeixement legislatiu; acte seguit, serà nomenat el Delegat Territorial, i els Departaments de la Generalitat començaran a descentralitzar els seus serveis al nostre territori, seguint el principi de subsidiarietat que sempre hem reivindicat. I cal fer-ho democràticament, desitgem que les quatre capitals comarcals participin d'aquest procés de descentralització a parts iguals.

 

Al Penedès, tenim davant nostra una gran oportunitat: esdevenir una entitat administrativa pròpia al servei de les quatre comarques penedesenques que ens pot identificar amb més claredat arreu del territori català en una fase inicial i ampliable, si de veritat hi ha voluntat de teixir les complicitats necessàries per anar més enllà... Com afirma el president de la D.O. Penedès "qui fa ara un glop del nostre vi, ja palpa que no ens cal pidolar, el futur és nostre...".

 

El Penedès terra de pas i d'acollida, ha de jugar el seu paper dins la Catalunya del segle XXI. I si aquest és el nostre objectiu col·lectiu, creiem que la marca PENEDÈS s'ha d'explicar al ciutadà i al visitant, que és la marca d'un territori amb personalitat pròpia, amb una situació estratègica entre les aglomeracions urbanes de Barcelona i Tarragona, i amb una naturalesa privilegiada per descobrir. Som una destinació turística sorprenent, sostenible, competitiva i d'excel·lència, plena d'experiències úniques i d'atractius singulars. Som terra de vins, de castells, de patrimoni i de lleure.

 

Aquests darrers anys els valors territorials han experimentat canvis importants pel fet de que es tenen més en compte les seves potencialitats intrínseques (el paisatge, la producció vitivinícola, les economies de proximitat...) com a factors qualificatius del desenvolupament global del territori, i que donaran més ressò a la marca Penedès. Justament aquest 2016 s'ha produït el reconeixement de la IGP Gall del Penedès, gràcies a la persistència de l'Associació de Criadors de la Raça de Gallines, una baula més, i no pas menor, en aquest reconeixement de les singularitats del nostre territori. Tot en la línia de fer una renovació social i espiritual, que ens dugui a descobrir el patrimoni arquitectònic, cultural i vivencial del nostre territori. I que cada poble redescobreixi les seves persones il·lustres. La Vegueria del Penedès és una operació expansiva de desenvolupament territorial.

 

Però hi ha moltes contradiccions al nostre país i l'actual govern n'hauria de prendre nota i començar a endreçar-les. Posem un exemple. Actualment Catalunya es divideix en 9 marques turístiques: Barcelona; Costa Brava; Costa Daurada: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès; Costa Barcelona: Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental; Paisatges Barcelona: Anoia, Bages i Osona; Pirineus; Terres de Lleida; Terres de l'Ebre; i Val d'Aran.

 

El Penedès es troba esquarterat entre 3 marques turístiques i sense la seva pròpia. Això s'ha de revisar i corregir, per garantir una visió transversal del territori. El futur model turístic català en una república independent, entenem que ha d'evolucionar i actualitzar-se en benefici de tot el territori i per potenciar en peu d'igualtat les seves 8 vegueries, sense renunciar a la icona que representa Barcelona a nivell mundial. Ens cal desplegar un projecte penedesenc basat en el present, mirant el futur, sense oblidar al passat. Ens cal definir un projecte amb solidesa suficient per augmentar el prestigi i consum de la D.O. Penedès, de la IGP Gall del Penedès, i de tants d'altres productes de proximitat i qualitat que té el nostre país.

 

La Vegueria Penedès s'ha d'assentar en un entorn territorial que resolgui el vincle emocional entre el visitant i el paisatge. Teixint complicitats. Volem anar a l'essència, que els límits quedin desdibuixats, exposar la nuesa, deixar que treballi la natura... eficiència i sostenibilitat. Pot esdevenir un element dinamitzador de la vida cultural i turística del Penedès mitjançant un diàleg obert i interactiu, es fa necessària una mirada global; els models parcials es limiten els uns amb els altres i cal corregir-los. Posar la tecnologia al servei de les emocions.

 

L'àmbit de la Vegueria concentra actius tant a la part interior, -la plana i la muntanya- com a la part marítima, que han de ser capaços d'atreure el turisme, ja sigui el que es mou dins el país, ja sigui el que ve de més enllà. Som un territori banyat per magnífiques platges i emparat per les muntanyes de l'interior, del Montmell a Montserrat, que ofereix un entorn paisatgístic  singular, caracteritzat per les seves interminables vinyes, esquitxades per masies, elements patrimonials únics, i múltiples cellers i caves que han conferit un reconeixement internacional a aquesta zona.

 

Finalment el Penedès tindrà una unitat política i territorial, la pressió social expansiva i cordial ho ha fet possible, ens mereixíem ser considerats com alguna cosa més, que una simple referència geogràfica. La resistència va ser canalitzada des del 2004 per la PVP, gràcies a un petit grup espontani sorgit des de la base davant d'un intent de disgregació territorial. Durant aquest procés d'acció democràtica, la imaginació i el somni han sigut les nostres millors armes, i com escriu el Josep Maria Esquirol, en el seu llibre "La resistència íntima", aquests són els elements de la resistència política: consciència, voluntat i coratge, i intel·ligència estratègica per autoorganitzar-se.

 

Desprès de l'experiència viscuda durant aquests quasi dotze anys, ens agradaria poder confiar en l'actual govern i en el futur, en el de la nova república catalana: que sàpiguen satisfer les demandes del poble, en el nou projecte de país. Si fer esglésies és feina d'àngels, com va dir l'arquitecte Josep M. Jujol, construir un nou país és una feina col·lectiva, que ens ha de permetre començar una vida nova més atenta a l'essencial.  I jo hi afegiria que aquesta saviesa de vida és la que comporta uns clars objectius igualitaris i redistributius, impulsats a través de polítiques universals, com a una  eina a favor del benestar de la ciutadania, i no en detriment de la casa ecològica, la terra, que és la casa comuna de tots.

 

Moltes gràcies, Visca la terra, Visca el Penedès, i Visca una Catalunya lliure, sobirana i independent.

 

Fèlix Simon

President de la PVP

Plataforma per una Vegueria Pròpia

www.vegueriapenedes.cat

El Penedès, octubre 2016Parlament de Catalunya, 17 d'octubre 2016

dimecres, 19 d’octubre del 2016

Fotos Sessió de Compareixences al Parlament de Catalunya, 17.10.2016 


Comunicat 209, La Modificació de la Llei de Vegueries per Incloure-hi la del Penedès Avança al Ritme Previst: Aquest Dilluns Ha Tingut Lloc la Sessió de Compareixences, 17.10.2016

Tal com vam anunciar en el nostre comunicat 208 el dilluns dia 17 ha tingut lloc la sessió de compareixences en ponència a la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge del Parlament de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès.

 

Atès el procediment d'urgència en què es tramita aquesta Proposició de llei, es va determinar que les compareixences dels representants polítics es farien per escrit, mentre que les presencials serien les de persones vinculades a la societat civil i es concentrarien en un sol dia en tres sessions, dues al matí i una a la tarda. Fem esment a continuació del nom i el càrrec o títol d'aquestes persones que van intervenir oralment. Per a major claredat les detallem no per ordre d'intervenció sinó agrupades en funció del segment social a què estan vinculades i en representació del qual intervenien. Del món econòmic i social han intervingut Jordi Cuyàs, director del Pla Estratègic del Penedès, Martí Sistane, president de l'Associació d'Empresaris del Penedès i el Garraf, Blai Paco, president de la Unió Empresarial de l'Anoia, Pere Carles, expresident de la Fira d'Igualada i de la Federació de Fires de Catalunya, Joan Serra i Muset, enginyer en organització industrial, i Francesc Rica, secretari general de la Unió General dels Treballadors de l'Anoia, el Penedès i el Garraf. Com a experts en territori i urbanisme han intervingut Ramón Arnabat, professor d'història de la Universitat Rovira i Virgili, Francesc López Arias, arquitecte especialitzat en dret urbanístic, Jaume Casañas, geògraf i historiador, i Pau Batlle, arquitecte, urbanista i paisatgista. Del món cultural i associatiu del Penedès han intervingut Fèlix Simon en representació de la Plataforma Vegueria Penedès, Jordi Asensi, en representació del Col·lectiu Ecologista Bosc Verd, i Albert Tubau, president de l'Institut d'Estudis Penedesencs. També ha intervingut Juan Ignacio Soto, secretari general de la Federació de Municipis de Catalunya, mentre que Josep Maria Albet i Noya president de la Denominació d'Origen Penedès i el representant de l'Estudi Ramon Folch han excusat la seva assistència i faran la seva intervenció per escrit. Vegeu a l'apèndix el contingut resumit de totes les intervencions presencials.

 

La mecànica de les sessions ha consistit en una exposició de deu minuts per part de cada un dels compareixents; a continuació els representants dels diversos grups de la Cambra tenien una intervenció de 5 minuts per valorar les aportacions i demanar els aclariments oportuns. Aquests representants han estat: Neus Lloveras i Teresa Vallverdú de Junts pel Sí; Joan Garriga de la CUP; Eva Martínez del PSC; Hortènsia Grau de Catalunya sí que es pot; Santi Rodríguez del PP i Sergio Sanz de Ciutadans. Finalment hi hagut un altre torn de 5 minuts dels compareixents en resposta a les demandes dels electes.

 

Les intervencions dels compareixents han estat d'una gran claredat expositiva i alhora d'una acurada concisió, cosa que ha merescut els elogis de la presidenta de la sessió Neus Lloveras i de la resta dels grups.  Pel que fa a les intervencions dels polítics, hi ha hagut bona sintonia, especialment, i com és obvi, en les dels grups que donen suport a la proposició de llei (JxSí, CUP, PSC, CSQP);han mostrat la seva complicitat amb els compareixents i les qüestions han anat en la línia de què opinaven d'alguns aspectes concretes, per exemple el finançament de la vegueria o la capitalitat: en el primer cas s'optava per la redistribució de recursos de manera que la nova vegueria no ha d'incrementar costos, i en el segon s'ha insistit en el plantejament de repartir els serveis de la Generalitat equitativament entre les quatre capitals comarcals.

 

Els grups que no donen suport (C's i PP) han centrat més les seves crítiques en el model vegueries o en el contingut de la llei que no pas en el fet que el Penedès sigui una nova vegueria. En aquest sentit la resposta dels compareixents és que no es podia atribuir la "culpa" de les mancances de la llei al Penedès i que segurament caldria millorar-la, però sempre amb el Penedès a dins.

 

Si es manté el ritme de la tramitació i no hi ha ensurts d'última hora, aquesta llei podria estar aprovada  en el ple del desembre. Ho tenim a tocar !!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Apèndix. RESUM DE LES COMPAREIXENCES

 

Món econòmic i social

Jordi Cuyàs, director del Pla Estratègic del Penedès el qual...  Martí Sistané, president de l'Associació d'Empresaris del Penedès i el Garraf va dir ... Blai Paco, president de la Unió Empresarial de l'Anoia va exposar els dèficits de comunicació de l'Anoia que junt amb el fet de pertànyer a la Catalunya Central provoca un greuge de cara la recuperació industrial en sectors nous que van aflorant. La vegueria pot ser un instrument molt positiu per donar l'empenta que es necessita. En aquesta línia se situa la intervenció de Joan Serra enginyer en organització industrial de Castellolí que va parlar del Campus motor de l'Anoia que hi ha en aquest municipi i la seva relació amb el circuit d'Idiada del Baix Penedès, dues instal·lacions pioneres que aporten innovació i atreuen professionals de tots el món cosa que repercuteix en el conjunt de la vegueria. Pere Carles, expresident de la fira d'Igualada i de las Federació de Fres de Catalunya .... Finalment va parlar Francesc Rica, secretari general de la Unió General dels Treballadors de l'Anoia, el Penedès i el Garraf que va destacar que la seva organització ja inclou tres de les quatre comarques i que la implementació de la vegueria podria portar al territori coses molt bàsiques  com els òrgans de conciliació o la gestió de polítiques actives d'ocupació tan necessàries en un territori que té algunes dels comarques amb més atur de Catalunya.

 

Experts en geografia, territori i urbanisme

Ramon Arnabat, professor d'història de la Universitat Rovira i Virgili va fer un recorregut per la història de la vegueria del Penedès destacant-ne els fonaments geogràfics i humans que n'han mantingut la vigència des de l'edat mitjana fins els nostres dies amb especial insistència en els darrers cent anys. Francesc López Arias, arquitecte especialitzat en dret urbanístic va centrar la seva intervenció en la força i l'evolució de l'àrea metropolitana de Barcelona i en la seva opinió el fet d'escapçar-ne una part per crear la vegueria del Penedès és un risc molt elevat que no creu que aporti beneficis a cap de les parts. Jaume Casañas, geògraf, va destacar el fet que el Penedès d'una banda és terra de pas, i de l'altra és terra de frontera entre dues grans àrees metropolitanes, per tant és troba en una situació delicada de la qual només se'n pot sortir si disposa d'una organització pròpia prou potent. Pau Batlle, arquitecte, urbanista i paisatgista, afirma que l'únic model que per ara ha estat vigent és el de la metropolinització que és un model rígid i invasiu que es menja el territori agrícola; cal crear un altre que va anomenar mesòpoli que neixi del territori agrícola i a partir d'aquí generi urbanisme i ciutats; creu que el Penedès amb l'instrument de la vegueria podria ser un lloc idoni per desenvolupar aquest model.

 

Món cultural i associatiu del Penedès

Fèlix Simon, president de la Plataforma per una Vegueria Pròpia va destacar el goig de trobar-nos aquí per encarar ja definitivament la creació de la vegueria Penedès després d'haver-la estat perseguint des del 2004. Va demanar celeritat no fos cas que per raons de dinàmica parlamentària no hi fóssim a temps. Va parlar de com cada vegada més es tenen en compte les potencialitats intrínseques dels valors territorials de manera que la vegueria Penedès ha de ser i serà una operació expansiva de desenvolupament territorial. Jordi Asensi en representació del Col·lectiu Ecologista Bosc Verd va exposar que el seu grup sempre ha defensat la vegueria perquè sempre hem cregut en els models descentralitzats. Va explicar algunes de les intervencions que han fet per preservar el territori i pensa que la vegueria pot ser un instrument per fer una planificació més sostenible en temes com el mancomunament de serveis, el transport públic, la gestió d'infraestructures, etc. Albert Tubau, president de l'Institut d'Estudis Penedesencs va parlar de la voluntat de ser del Penedès i la necessitat de l'instrument que ens ha de permetre assegurar  dos vectors que no tenen sentit l'un sense l'altre: identitat i eficiència. Va insistir que, en aquesta línia, l'objectiu final de la vegueria és millorar la qualitat de vida de les persones que viuen al territori penedesenc i de retruc també les dels territoris veïns.

 

Hem de fer esment per acabar de la intervenció de Juan Ignacio Soto, secretari general de la Federació de Municipis de Catalunya que va destacar el fet que les vegueries emanen de l'Estatut de Catalunya del 2006 i per tant implementar-les és un mandat democràtic; va analitzar les dificultats polítiques i pràctiques que fins aquest moment han impedit que aquest desplegament es portés a terme.

També cal afegir que per raons diverses van excusar la seva assistència el senyor Josep Maria Albet i Noia president de la Denominació d'Origen Penedès i el representant del Estudi Ramon Folch, els quals faran la seva intervenció per escrit.


dissabte, 1 d’octubre del 2016

Comunicat 208, Llista Compareixences Parlament (Proposicio de Llei Creació de la Vegueria Penedès), 28.09.2016

A la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge del Parlament de Catalunya, celebrada el passat dimarts 27 de setembre, és va aprovar la llista de compareixences amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00612/11). 

 

Presencials a la Ponència:

 

-       Juan Ignacio Soto, secretari general de la Federació de Municipis de Catalunya.

-       Francesc López Arias, arquitecte especialitzat en dret urbanístic.

-       Ramón Arnabat Mata, professor d'història i d'història de l'art de la Universitat Rovira i Virgili.

-       Una representació d'Estudis Ramón Folch

-       Jaume Casañas, geògraf i historiador.

-       Martí Sistane, president de l'Associació d'Empresaris del Penedès i el Garraf.

-       Jordi Cuyàs, director del Pla estratègic del Penedès.

-       Jordi Asensi, en representació del Col·lectiu Ecologista Bosc Verd.

-       Albert Tubau, president de l'Institut d'Estudis Penedesencs.

-       Josep M. Albet i Noya, president de la Denominació d'Origen Penedès.

-       Pere Carles, expresident de la Fira d'Igualada i de la Federació de Fires de Catalunya.

-       Fèlix Simon, president de la Plataforma Vegueria Penedès.

-       Blai Paco, president de la Unió Empresarial de l'Anoia.

-       Francesc Rica, secretari general de la Unió General dels Treballadors de l'Anoia, el Penedès i el Garraf.

-       Pau Batlle, arquitecte, urbanista i paisatgista.

-       Joan Serra i Muset, enginyer superior en organització industrial.

-       Albert Rodríguez, en representació de Comissions Obreres.

 

I ho faran per escrit:

 

-       Juan Luis Ruiz, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i membre del Consell Comarcal del Garraf.

-       Roberto Labandera, exdiputat.

-       Francisco Romero, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i membre del Consell Comarcal de l'Alt Penedès-

-       Francisco Guisado, alcalde d'Òdena

-       Marc Castells i Berzosa, alcalde d'Igualada.

-       Pere Regull, alcalde de Vilafranca del Penedès.

-       Martí Carnicer, alcalde del Vendrell.

-       Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú.

-       Dionís Guiteras, president del Consell Comarcal del Moianès.

-       Xavier Boquete i Saiz, president del Consell Comarcal de l'Anoia.

-       Glòria Garcia Prieto, segona tinenta d'Alcaldia i presidenta del Consell Comarcal del Garraf.

-       Eva Maria Serramià Rofes, presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès.

-       Francesc Olivella, president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

 

I en el darrer punt de l'ordre del dia, va quedar constituïda la ponència, que estarà formada per Joan Garriga Cuadres, Neus Lloveras i Massana, Eva Martínez Morales, Hortència Grau Joan, Sergio Sanz Jiménez i Alberto Villagrasa.

 

dilluns, 8 d’agost del 2016

Ja La Tenim Al Sarró (Fèlix Simon, PVP, El 3 de Vuit, 05.08.2016)

Era un 27.07.2010 el tripartit decideix tirar endavant la llei de vegueries sense el Penedès; pocs dies abans, el 14, havíem assolit amb tots els vots a favor esdevenir un àmbit funcional de planificació, el que volia dir que érem com els altres 7, però el somni només va durar 13 dies... Desprès han continuat moltes trifulgues, que evidencien certes contradiccions que tenen algunes de les persones considerades justes, però que tot ho justifiquen amb els seus silencis "políticament correctes". Més clar... aigua!


Al cap de sis anys i un dia, el Parlament dona llum verda a seguir tramitant la modificació de la Llei, i així corregir el greu error... Els socialistes entenen que hi ha una majoria social a favor de la nova divisió territorial i que recupera un espai natural i històric de relació i treball municipal que ja es desenvolupa; Catalunya Si que es Pot creuen que es pot fer efectiu aquest principi de proximitat i poder garantir una millor eficiència i eficàcia en els serveis que rep la ciutadania; Junts pel Si creu que amb les tres quartes parts del Parlament es pot adaptar la legislació a una realitat territorial, i que la política s'omple de sentit quan respon a la voluntat de la gent. I la CUP afirma que som un territori amb dimensió humana, gestionat des d'una proximitat assumible.


Desprès del Ple del passat 28 de juliol, la proposició és tramesa a Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. I es convoca el termini per proposar compareixences: atesa la tramitació d'urgència acordada, 3 dies hàbils (del 01.09.2016 al 05.09.2016). I seguim endavant, amb el coratge necessari. I això ens porta a una altra consideració: s'apropa el final d'aquest llarg trajecte iniciat a l'estiu del 2004, una crida que anava més enllà  de les nostres fronteres imaginàries aparentment ingènua, però que traspua una gran saviesa, ja  gaudirem del nostre somni fet realitat.


L'ésser humà va sempre més enllà, estem oberts al que podem arribar a ser. La vida és un camí... i el camí de cadascun de nosaltres és personal i únic. Les diferències són expressió de la llibertat i la generositat personals. Només l'amor que es dóna a fons i desinteressadament és capaç de ser fecund i de donar vida. I aquesta reflexió és també aplicable a la nostra col·lectivitat, l'àmbit de la Vegueria Penedès, però ens caldrà fer un pas més; encara que de vegades sembla que siguem autosuficients, no ho som ni molt menys. Ens necessitem els uns als altres per poder viure arrelats.


Fèlix Simon

Plataforma per una Vegueria Pròpia

dijous, 28 de juliol del 2016

Comunicat 207, El Parlament Aprova Tramitar la Modificació de la Llei de Vegueries per Incloure-hi la del Penedès, 28.07.2016

AMB UNA AMPLÍSSIMA MAJORIA (98 VOTS CONTRA 34) REBUTJA LES ESMENES A LA TOTALITAT PRESENTADES PEL PP I C'S


Avui és un altre d'aquells dies senyalats en el camí per aconseguir la Vegueria del Penedès. La proposició de llei presentada conjuntament el passat dia 2 de juliol pels grups parlamentaris de JxSí, PSC, CSQP i CUP s'ha començat a debatre a la Cambra. Els representants d'aquests grups han pres la paraula per defensar el contingut d'aquesta llei. Han intervingut:

Eva Martínez del PSC i alcaldessa de Vallirana. Ha recordat l'ampli suport que té al territori la demanda de la vegueria per part d'ajuntaments, consells comarcals, el món econòmic, les entitats comarcals i moltíssimes ciutadans a nivell personal. Diu que el seu partit té un gran arrelament al territori una gran presència en el món local de manera que és bo posicionar-se a favor d'aquesta reivindicació que ha de servir per millorar les condicions de vida dels penedesencs sobretot si es compleixen les condicions de funcionalitat, proximitat i participació.

Hortènsia Grau de CSQP. Ha valorat i agraït la feina feta des del territori. Diu que amb el govern tripartit es va aprovar l'àmbit de planificació i que va ser un error no aprovar llavors la vegueria; lamenta que els governs posteriors no haguessin fet res per desenvolupar aquesta vegueria i les altres. Ha destacat la importància d'avançar en el Pla territorial i d'afrontar amb decisió i coherència la descentralització dels serveis de la Generalitat.

Joan Garriga de la CUP. Després de saludar els assistents penedesencs, diu que el plantejament de la reorganització territorial sempre ha anat lligat a la democràcia, recorda la Generalitat republicana que ho va afrontar, però l'alçament feixista ho va truncar. Ara tornem a parlar d'una organització que entronqui amb el sentiment i alhora l'eficiència: el Penedès té massa crítica suficient per ser-li reconeguda la seva singularitat entre les dues grans àrees metropolitanes veïnes.

Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova, i Teresa Vallverdú, diputada de l'Arboç  s'han repartit el temps de JxS. Lloveras celebrava el consens de 99 diputats en aquest tema que consisteix bàsicament a adaptar la divisió territorial a la realitat, a treballar a favor del desenvolupament socioeconòmic d'un territori amb un fort sentiment de pertinença. Vallverdú diu que la política mereix aquest nom quan és al servei de tothom. No es tracta de res romàntic, sinó social: per la seva situació el Penedès ha sigut massa sovint una reserva de sòl barat per col·locar-hi polígons i infraestructures de mobilitat que passen de llarg i la vegueria ha de ser l'eina per canviar-ho. Compara finalment la voluntat dels penedesencs d'esdevenir vegueria amb la dels catalans d'esdevenir república.

Per part dels grups contraris a la llei ha parlat primer Santi Rodríguez del PP, vilanoví, intentant justificar el seu no i la contradicció d'haver donat suport a l'àmbit i a mocions provegueria: ha estat un discurs ben travat i respectuós amb els seus conciutadans penedesencs. Finalment ha parlat Sergio Sanz, de C's amb una intervenció tòpica i absolutament indignant, plena de menyspreu a tota la gent del Penedès que hem treballat i ens hem il·lusionat pel nostre reconeixement i pels avantatges de tota mena que comportarà.

Ara el Parlament comença el període de vacances estiuenques i tan bon punt s'acabin (setembre) la tramitació de la llei començarà a obrir-se camí. En no preveure's que sigui gaire complicada, tot fa pensar que al novembre/desembre se'n podria produir l'aprovació definitiva. Per acabar cal afegir que la mateixa llei també recollirà la modificació que comporta el reconeixement de la comarca del Moianès i la seva adscripció a l'àmbit de la Catalunya Central.

En acabar, i a iniciativa seva, el president Puigdemont, acompanyat del Conseller de Governació, l'arbocenc Jordi Jané, ha volgut fotografiar-se amb els diputats del territori i els altres que han donat impulsat a la llei, membres de la PVP, així com amb els penedesencs i moianencs que hem assistit a aquesta històrica sessió.
 

 

 

diumenge, 17 de juliol del 2016

Comunicat 206, El Conseller de Territori Josep Rull Presideix la Reunió de la Comissió del Pla Territorial del Penedès al Castell de Castellet, 12.07.2016

Aquest dimarts a la tarda s'ha reunit al castell de Castellet la Comissió del Pla Territorial del Penedès integrada per 10 representants del Departament de Territori i Sostenibilitat i 12 representants del Penedès, tres per cada comarca.

Excepcionalment i a partir de la proposta que li va fer la Plataforma per una Vegueria Pròpia, la reunió ha estat presidida pel Conseller Josep Rull i hi han estat invitats dos membres de la PVP. Inicialment havíem demanat una reunió informativa oberta bàsicament al món local, però finalment el Departament va decidir mantenir el format de reunió habitual (la novena dels inicis dels treballs de redacció)

 

Hem pogut constatar que els treballs de redacció són interessants i seriosos i que ja hi ha dues parts (Espais Oberts i Assentaments Urbans) en un estat molt avançat. Per contra la part d'Infraestructures és la que està més endarrerida i dóna la impressió que encara hi ha molta feina per fer. Els tècnics del Departament van fer tanmateix el següent avanç de calendari

 

Avantprojecte redactat

final 2016

Participació pública

2 mesos

Aprovació inicial

Conseller de Territori

Informació pública

1 mes

Text refós

 

Informes preceptius

 

Aprovació projecte

Conseller de Territori

Aprovació definitiva del Pla

Govern de la Generalitat

 

 

Com es pot veure és un calendari flexible i que si no s'entretingués en excés en les fases de redacció després de la participació pública i de la informació pública, podria tenir com a objectiu que fos aprovat per tot l'any 2017. Pel bé del Penedès esperem que els terminis s'abreugin al màxim i puguem tenir com més aviat millor aquesta eina fonamental per al desenvolupament social, econòmic i ambiental del Penedès.dissabte, 2 de juliol del 2016

Comunicat 205, La Plataforma Amb El President de la Generalitat, 28.06.2016Durant el sopar que va tenir lloc al Casal el dilluns, organitzat per l'Acadèmia Tastavins del Penedès com a preludi del VIJAZZ PENEDÈS-2016, la Plataforma per una Vegueria Pròpia va fer lliurament al  President de la Generalitat de Catalunya MH Sr. Carles Puigdemont, que presidia l'acte, d'un exemplar en gran format del Mapa de la Vegueria Penedès editat ara fa un any. El lliurament li va fer el President de la PVP, en presència del President de l'Acadèmia Sr. Joan Tarrada. En el moment del lliurament, Fèlix Simon va adreçar unes breus paraules al President de la Generalitat que reproduïm a continuació:

 

President, tots nosaltres tenim la sort d'estar enamorats del Penedès un territori de 72 municipis i amb una població de 465.000 persones, i ens sentim portadors del llegat dels nostres avantpassats.

Com molt bé sabeu, el 1833 amb  la promulgació de les províncies de l'Estat espanyol les regions naturals catalanes van perdre la seva centralitat política i els mecanismes de gestió i ordenació del territori.... el Penedès va quedar separat per les dues províncies, i mes tard repartit en 3 àmbits i sense Vegueria.

 

President, tal com us explicàvem detalladament en la carta que us vàrem adreçar el passat 10 de maig, el Penedès ha dut a terme durant els darrers 11 anys un procés per repensar i afermar la seva identitat i per construir una xarxa oberta, ben trenada, lluny de centralismes i integradora de les diferents singularitats locals i comarcals; alhora i sota l'impuls de la PVP hem aconseguit ser reconeguts com el vuitè àmbit de Catalunya després de fer confluir anhels i voluntats i d'exercir una sana pressió sobre el poder polític.

 

En aquest context, considerem que ara és el moment ideal per

-       anomenar el Delegat Territorial,

-       desplegar els serveis als departaments de la Generalitat a les quatre capitals penedesenques, el Vendrell, Igualada, Vilafranca i Vilanova, a parts iguals...

-       agilitzar el que ja tenim en marxa al Departament de Territori i Sostenibilitat, el Pla Parcial Territorial del Penedès,

-       i modificar la Llei de Vegueries per afegir-hi la vuitena... actualment en fase de tramitació i per la via d'urgència, amb l'aval de 99 dels 135 parlamentaris.

 

Com dèieu en el discurs d'investidura, "No són èpoques per a covards, ni fluixos de cames"…. en aquests moments de tanta transcendència per al futur del nostre país i que ho seran també evidentment per tots i cada un dels seus territoris,  ens cal urgentment teixir complicitats al servei de les persones.

 

President sabem que no ens fallareu en el camí cap al reconeixement de Catalunya com a nou estat d'Europa. De moment, us fem lliurament del mapa de l'àmbit de la Vegueria Penedès, i esperem delerosos poder gaudir aviat del mapa de la Catalunya independent.


diumenge, 26 de juny del 2016

EL PENEDÈS QUE CAL RECONÈIXER (Fèlix Simon, El 3 de Vuit, 23-06-2016)


El ritme de la vida ens porta a actuar amb la mínima reflexió, però cal tenir el coratge d'aturar-se i preguntar-nos, per exemple, que hi ha sota del famós lema de Margaret Thatcher: "La societat no existeix, només existeixen els individus". És un lema que resumeix perfectament el discurs cultural dominant en la societat de la competitivitat i el consumisme, la de la quimera del diner fàcil i la corrupció. Aquesta és una visió cega, egoista i totalment irresponsable. Es confon llibertat amb individualisme.


Però al Penedès, avancem en la bona direcció gràcies al reconeixement col·lectiu que hem tingut recentment al Parlament de Catalunya de la seva unitat territorial que aplega 72 municipis de l'Alt i Baix Penedès, del Garraf i l'Anoia. Esperem molt aviat poder-hi sumar la futura modificació de la Llei de Vegueries, per afegir-hi la del Penedès.


En el món econòmic i social van sorgint també iniciatives que confirmen la bona direcció, en la línia de vincular producte i territori. Un grup d'elaboradors d'escumosos ja fa un cert temps que han impulsat la denominació "clàssic Penedès". I una notícia de primeríssima magnitud és el reconeixement per part de la Comunitat Europea de la IGP (Indicació geogràfica protegida) "Gall del Penedès", que només pot ser criat a la Vegueria Penedès i al municipi veí de Rodonyà.


A partir d'ara la nostra imatge com a territori es veurà enriquida i autentificada. el nom geogràfic prestigia el producte i el producte prestigia la regió. A més de la DO Penedès, tenim ja altres icones que ens identificaran i pel que se'ns reconeixerà com una regió de qualitat, i tot plegat aixoplugat sota la Vegueria Penedès. A propòsit d'aquest reconeixement del Gall, esperem que s'abandonin mals costums, com per exemple anomenar l'ànec criat aquí "ànec mut del Penedès", ja que no ho és, tots els pollets vénen de França.


Cal deixar constància com passa sovint, que aquestes consecucions són el resultat de sòlides però reduïdes iniciatives liderades per unes poques persones, que lentament, però sense treva, gràcies a la seva responsabilitat i llibertat, han tingut la destresa de convèncer primer una part petita de la població i anat eixamplant el convenciment cap a representants majoritaris del món cultural, social i econòmic, i també els poders polítics, primer locals i comarcals, i després nacionals.


En una regió amb iniciativa com és el Penedès, cal que la societat se senti implicada en aquest projecte comú capaç d'obrir perspectives de futur i de produir canvis significatius i fer possible la innovació i l'excel·lència. El problema rau sempre en el cor humà, en la indiferència d'uns i el refús dels altres; per això és imprescindible informar i engrescar la majoria de les persones sobre les noves realitats i les oportunitats que ofereixen: cal aprofitar-les perdent la por i afinant els objectius. Ser èticament compromesos i actuar en conseqüència, de manera que les nostres paraules, valors i creences siguin coherents amb les nostres actuacions.

Fèlix Simon

President de la Plataforma de la Vegueria Pròpiadijous, 16 de juny del 2016

EMBADALITS I AGRAÏTS! (PVP, Juny 2016)


Primer va ser l'aprovació de la Llei 23/2010, de 23 de juliol per la qual es va fixar l'àmbit de planificació territorial del Penedès i que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups parlamentaris de la Cambra legislativa catalana i ara, el passat 2 de juny del 2016, és també una data a recordar: va ser presentada al Registre del Parlament, la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, amb l'objectiu de consolidar el reconeixement de la realitat i singularitat territorial del Penedès.


La tercera és la bona, i la diferència respecte de les altres dues que s'havien presentat anteriorment i que van declinar per finalització de les respectives legislatures, és que ara som una majoria qualificada, 99 dels 135 parlamentaris, un consens d'excel·lència. Gràcies als 10 diputats i diputades que l'han signada, ho podem finalment gaudir i assaborir-ho tranquil·lament, sense presses. Recordar que onze anys enrere vam fer un primer pas i érem lluny, i ara un cop n'hem fet més de quatre mil, ja som molt a prop. El més important era avançar sempre, perseverar i fer un pas cada dia, per arribar per fi al que som, un territori petit però amb personalitat pròpia, dens en cultura i rics d'aportacions.


La nostra feina ha sigut un procés llarg, hem estat limitats pels canvis, des de la setena legislatura fins a la onzena, l'actual... i hem seguit un procés com el d'un tren cremallera que avança a poc a poc, però que mai retrocedeix....  La gent de la PVP ens sentim orgullosos d'haver sigut capaços de perseverar i mantenir malgrat moltes sotragades i incerteses, amb la finalitat d'assolir el reconeixement del Penedès. Per nosaltres, la Vegueria Penedès és una il·lusió col·lectiva, amb la legitimitat d'un moviment majoritari actiu i amb el coratge polític suficient. Gràcies a tothom que ho està fent possible.


Recordem que des del ja llunyà 2004 fins avui, les adhesions a la campanya a favor de l'àmbit i la vegueria Penedès han estat multitudinàries començant pels 4 Consells Comarcals i 66 municipis dels 72 de l'àmbit Penedès, seguint per 132 entitats i associacions (7.950 associats), 13 associacions empresarials (5.250 empreses), i acabant pel gran nombre de persones a títol individual que mitjançant signatures o per altres procediments hi han donat el seu suport. I també cal recordar que durant aquest temps, la PVP ha redactat més de 200 comunicats de premsa (consultables a www.vegueriapenedes.cat) que recullen el coratge, la fermesa i també el seny suficient que ha calgut per fer la feina, en defensa de la dignitat d'un territori, convençuts que el PENEDÈS ERA POSSIBLE, tal com deia simptomàticament el títol del llibre publicat just ara fa un any en ocasió del desè aniversari de la Plataforma.


Sabem que amb el reconeixement de la sobirania del nostre territori i amb les eines de què disposarem quan en els anys immediats estigui tot desplegat i materialitzat, els nostres càrrecs electes podran complir amb l'obligació ètica de mantenir el Penedès d'una manera sostenible per a les generacions actuals i futures.... i ben segur que també repercutirà positivament en el nou futur que ja s'albira del nostre país.


Fèlix Simon

President de la Plataforma per una Vegueria Pròpia

www.vegueriapenedes.cat


dissabte, 4 de juny del 2016

Comunicat 204, Ara Sí !!! Amplíssim Suport Parlamentari al Reconeixement de la Vegueria Penedès, 02.06.2016

Ja és un fet. Aquest dijous dia 2 de juny s'ha presentat al registre del Parlament la proposició de llei per modificar la llei de vegueries del 2010 i incloure-hi la del Penedès. La proposició ha estat presentada conjuntament pels grups parlamentaris de Junts pel Sí, Partit dels Socialistes de Catalunya, Catalunya sí que es pot i Candidatura d'Unitat Popular, que sumen un total de 99 diputats i conformen per tant una amplíssima majoria al Parlament, més del 73%, alhora que representen les forces de més arrelament i tradició democràtica del territori.

Cal remuntar-nos al passat dia 6 d'abril en què una representació de la PVP es va reunir amb els parlamentaris penedesencs dels grups de Junts pel Sí i de la CUP i amb els representants del PSC i de CSQP encarregats dels afers penedesencs. D'aquella reunió en va sorgir el compromís d'avançar conjuntament per a la consecució de la Vegueria Penedès mitjançant la modificació de la llei del 2010 (vegeu el nostre comunicat 198). Val a dir que els parlamentaris "han fet els deures", tal com s'ha fet palès en la nova reunió celebrada aquest dimecres al Parlament amb els mateixos assistents llevat del representant de la CUP que es va excusar. Hi eren presents Neus Lloveras (CDC), Maria Rosell (CDC), Maria Senserrich (CDC), Antoni Castellà (DC), Teresa Vallverdú (ERC), Alba Vergés (ERC), tots ells del grup parlamentari de JxSí, Eva Martínez (PSC) i Hortènsia Grau (CSQP), així com els regidors Jaume Casañas (CDC Cunit) i Mònica Hill (ERC Vilafranca) i els membres de la PVP Fèlix Simon, Manel Cervera i Antoni Riera. A favor de la unanimitat de la causa penedesenca es va intentar sumar a l'acord els grups del PP i Cs, però no van voler donar-hi el seu suport. Ara doncs s'iniciarà la tramitació d'aquesta llei que, atesa la seva poca complexitat i el gran suport que té, podria ser aprovada en un termini relativament breu (3-4 mesos).

​