dissabte, 20 de setembre del 2014

Comunicat 181, Detalls que fan visible l'Àmbit Penedès: La zona de producció de la IGP "Gall del Penedès", 15-09-2014

L'Àmbit Penedès, que ja és una realitat reconeguda en l'entramat institucional de Catalunya, ha d'anar sent també una realitat pràctica que tingui incidència en la vida i l'activitat de les persones i entitats d'aquest territori. Enllà de les grans decisions que pertoca prendre al poder polític, és del tot necessari que les persones i les entitats tinguin al cap l'Àmbit Penedès i el facin visible en tots aquells marcs d'actuació on això és possible.


És doncs una bona notícia que l'Associació de Criadors de la Raça de Gallines Penedesenca hagi inclòs els 72 municipis de l'Àmbit a l'hora de proposar la delimitació de la zona geogràfica de criança d'aquesta emblemàtica peça d'aviram. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) va publicar el passat dia 5 de setembre, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), l'anunci pel qual es dóna publicitat a la sol·licitud de registre de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) 'Gall del Penedès' en el registre comunitari de Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) i ens congratula que en aquest anunci la zona de producció de la IGP "Gall del Penedès", coincideixi amb el de l'Àmbit funcional del Penedès. S'hi ha afegit només el municipi de Rodonyà a l'Alt Camp, situat a la zona de transició entre el Penedès i el Camp, on a vegades han sorgit dubtes d'adscripció (recordem que el Masllorenç, municipi veí i a tocar de Rodonyà, va demanar el 1990 ser adscrit al Baix Penedès en comptes de l'Alt Camp on pertanyia).


Les raons que han portat a l'Associació de Criadors de la Raça de Gallines Penedesenca a definir la zona de producció han estat prendre en consideració les següents realitats concretes: els límits del Penedès històric, que es coneixien ben definits i que es van mantenir estables durant els seus quatre segles d'existència (1304-1716); el fet que posteriorment el Penedès hagi constituït una unitat geogràfica, social i econòmica, consolidada per la singularitat de la D.O. Penedès, que va ser aprovada l'any 1932 per impulsar els vins produïts en aquesta zona, a la vegada que ha servit a la millora del desenvolupament d'unes comarques on la importància del sector vitivinícola és significativa; i finalment el reconeixement de l'Àmbit territorial de planificació del Penedès, el 14 de juliol del 2010, i amb la delimitació del decret que estableix els 72 municipis, el passat mes de febrer d'enguany.


Com diem la realitat de l'Àmbit Penedès s'ha d'anar fent visible especialment a partir de coses que la singularitzen: són passos petits però significatius i irreversibles.


dimecres, 3 de setembre del 2014

Comunicat 180, El Llibre i el Mapa del Penedès, 25.08.2014

A començaments del proper 2015 farà deu anys que es va constituir la Plataforma per una Vegueria Pròpia. Han estat deu anys de treball i mobilització de tota la societat penedesenca i que han permès obtenir, com a fita més destacada, la creació de l'Àmbit de Planificació Penedès. Atès que actualment no està en vigor la llei de vegueries, aquest és el màxim reconeixement institucional de què pot gaudir un territori dins de l'ordenament jurídic vigent. Desprès d'aquest reconeixement, ha nascut un nou Penedès que ens uneix i ens convoca, i ara, des de les nostres possibilitats, ens cal construir una nova mirada col·lectiva, una mica agosarada per repensar-lo, buscant l'excel·lència.

 

Des de la Plataforma volem commemorar aquest aniversari fent una doble edició. D'una banda un mapa descriptiu de l'Àmbit a una escala prou clara que ajudi a conèixer millor el territori i a visualitzar-ne la imatge. En volem una extensa tirada a fi que pugui escampar-se per biblioteques, escoles, dependències oficials i també per botigues i per les cases particulars.

 

L'altre producte a editar és un llibre de qualitat, il·lustrat amb fotografies i altres elements gràfics i que constarà de dues parts:


> una primera que després de recollir breument els antecedents històrics de la vegueria, explicarà amb detall la feina i la mobilització del Penedès durant aquest deu anys que han permès arribar al seu reconeixement com a àmbit.

> una segona que projectarà la mirada al futur, amb les possibilitats i expectatives que la nova situació pot generar. A tal fi es recollirà l'opinió d'una quarantena de persones vinculades al Penedès que dins del seu camp de coneixement poden fer una aportació significativa a l'hora de projectar aquest futur. I inclourà també l'opinió en la mateixa línia dels presidents dels Consells comarcals i dels 72 alcaldes de l'Àmbit Penedès

 

Atès el cost de l'edició d'una obra d'aquestes característiques, des de la PVP, busquem diners per a l'edició del llibre i el mapa, mitjançant el finançament col·lectiu –altrament conegut com a micromecenatge o crowdfunding- que és un sistema d'aportacions econòmiques individuals o col·lectives. Ens adrecem a les institucions, a les empreses i entitats i també a les persones individuals


La quantitat mínima és de 25 euros, que es el preu especial del mapa i del llibre durant la campanya que finalitzarà el 31 de desembre 2014; el preu de venda un cop ja publicat a l'abril del 2015 serà de 35 euros.

Per fer-ho,

 cal enviar un correu amb les dades personals a info@vegueriapropia.org 

 i fer l'ingrés al compte corrent: 0081 0072 51 0001144623 de la Plataforma per una Vegueria Pròpia.

 

Aquest llibre i el mapa volen ser un homenatge a tots els qui han posat el seu gra de sorra, a tots els qui han cregut en la nostra utopia.

 

 

 

EL PLA PARCIAL TERRITORIAL DEL PENEDÈS

Coordinadora sobre el territori i medi ambient

 

El proper mes de setembre quedarà constituït el grup de treball general que ha de redactar el Pla integrat per tècnics del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, així com el grup de treball del territori amb persones proposades pels Consells comarcals. Per garantir-ne el seguiment s'ha creat la "Coordinadora sobre el territori i medi ambient", integrada per entitats i moviments compromesos amb el territori.

La PVP formarem part d'aquesta Coordinadora i li donarem tot el recolzament. Per tal de tenir més impacte i seguint el principi de subsidiarietat, renunciem a fer cap acció individual referida al Pla parcial territorial i apostem pels processos participatius oberts i amplis per elaborar el nostre corresponent pla estratègic.

Això vol dir que creiem que ha de ser la ciutadania activa i un ampli ventall d'organitzacions els responsables de repensar el Penedès que volem. Canviar és l'única opció per millorar.

Ens cal l'acció individual i col·lectiva, per tenir un planejament urbanístic i una ordenació territorial diferents a la dels tres plans territorials que ara ens governen. La nostra situació geoestratègica és determinant. Ens cal treballar portes endins per millorar la nostra pròpia realitat.www.vegueriapropia.org