diumenge, 28 de juliol del 2013

L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA APROVA PER UNANIMITAT UNA MOCIÓ PERQUÈ EL PENEDÈS SIGUI CIRCUMSCRICIÓ ELECTORAL - Comunicat 168 - 24.07.2013


El Ple municipal de l'Ajuntament de Vilafranca celebrat el dimarts dia 23 es va presentar una moció promoguda per la Plataforma per una Vegueria Pròpia per tal de demanar que el Penedès sigui circumscripció electoral en la nova llei electoral de Catalunya que es voldria aprovar durant la present legislatura. La moció justificava la necessitat que el Penedès sigui circumscripció electoral, primer per pura lògica després d'haver-se aprova pel Parlament que sigui àmbit de planificació i d'haver estat demanat majoritàriament que sigui vegueria, i segon perquè res no serà tan efectiu des del punt de vista polític per al progrés del territori ni res no farà tan visible la seva identitat i singularitat com el fet que pugui elegir els seus propis representants. En nom de la Plataforma, Fèlix Simon va fer una breu intervenció davant del Ple en què va desglossar un seguit de fets i arguments que justificaven la conveniència d'aprovar aquesta moció.


En concret, l'acord que se sotmetia a votació deia el següent:

Demanar al Parlament de Catalunya, i d'una forma particular a la ponència que elabora el projecte de llei electoral, que el Penedès, és a dir les comarques del l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia que constitueixen l'àmbit de planificació Penedès, sigui una de les circumscripcions electorals incloses en la llei electoral de Catalunya.


La moció va ser aprovada per unanimitat pels 21 regidors del Consistori. Esperem que els redactors de la llei tinguin en compte aquest pronunciament tan incontestable i estem també a l'espera que altres municipis adoptin aquest acord.L’ÀMBIT, PER FI? - Comunicat 167 - 02.07.2013Des de la constitució de la PVP, fa més de vuit anys, periòdicament convidem els membres dels grups polítics i especialment del govern de la Generalitat a fer una mica de memòria, que vol dir recordar els nostres drets, un cop hem fet els nostres deures, per exigir l'àmbit funcional i la futura vegueria pròpia. Dates a recordar:
- Fa 7 anys. El 21.06.2006, la Comissió de Política Territorial va aprovar per 11 vots a favor (CIU+ERC+PPC) i 6 abstencions (PSC+ICV) la proposta de resolució sobre la creació de l'àmbit.
- Fa 5 anys. El 18.04.2008 va tenir lloc la jornada reivindicativa de la nit de la vegueria. Els representants polítics van fer declaracions de suport que seria bo de recordar (i que es van anar prodigant en altres ocasions).
- Fa 3 anys. El 14.07.2010 el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat de tots els grups parlamentaris la Llei per a fixar l'Àmbit de Planificació Territorial del Penedès (Llei 23/2010). L'aprovació d'aquesta llei comporta de modificació del Pla territorial general de Catalunya (Llei 1/1995) i de la Llei 23/1983, que estableix els objectius i criteris per aconseguir el desenvolupament sostenible, l'equilibri territorial i la preservació del medi ambient. I no cal dir que en aquets darrers anys de crisi, això té molta rellevància.
- Fa 1 any i mig. El 23.12.2011 el Departament de Territori i Sostenibilitat, va publicar al DOGC (núm. 6031) el projecte de Decret que hauria de permetre la delimitació de l'àmbit de planificació territorial del Penedès i el seu desenvolupament; el va sotmetre a informació publica fins el 20.1.2012.

On som ara?
Intentant superar la desmemòria dels gestors públics. Els polítics saben que tard o d'hora no els tocarà més remei que fer justícia i superar les discrepàncies internes, primer dins del tripartit i ara, les capelletes internes de CIU… Segurament no a tothom li interessa que tiri endavant l'àmbit i molt menys la Vegueria, hi ha drets adquirits, poder a les diputacions, etc. Però una llei aprovada per unanimitat és de justícia elemental que es compleixi. Si no, de què serveix el nostre Parlament? Tenim indicis que finalment es publicarà el decret de desplegament de l'àmbit, amb tota probabilitat dins d'aquest mes de juliol, i amb s'aconseguiran dues coses: d'una banda superar el desprestigi i la manca de qualitat democràtica que significa no executar les lleis del Parlament i d'altra banda obrir-se un nou camí per al Penedès amb el redactat i aprovació del Pla territorial i amb tot el que en bona lògica ha de venir al darrere, des de descentralització de serveis fins a l'establiment de mecanismes per a la promoció del nostre territori.

Per exemple, el passat 28.05.2013 es va publicar el Decret de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat signat pel conseller actual Sr. Santi Vila. Dins del seu organigrama hi ha l'Institut per el desenvolupament i promoció de les comarques de l'Ebre, i l'Institut per el desenvolupament i promoció de l'Alt Pirineu i Aran. Són uns organismes cridats a ser importantíssims per al futur de dits territoris. Evidentment el del Penedès no hi figurava i esperem que el desplegament de l'àmbit en comporti la creació.

DE LA VEGUERIA
Aquesta Plataforma no pot deixar de banda el seu fi fundacional original i és que el Penedès sigui reconegut com a vegueria en l'organització territorial de Catalunya. Seguint l'exercici de memòria recordem:
- 27 de juliol 2010: aprovació de la Llei de Vegueries (posterior a la de l'àmbit Penedès), sense el Penedès
- 20 de desembre 2010: Debat d'investidura del president Mas. Afirma que Catalunya ha de tenir una organització territorial pròpia amb què superar l'actual divisió provincial del segle XIX consensuada amb el territori, etc.
- 10 de maig 2011: CIU presentat una proposició de llei de reconeixement del Penedès com a demarcació veguerial; la van presentar Jordi Turull, Portaveu de CIU al Parlament, juntament amb els diputats del Penedès, Pere Regull, Marta Llorens, Gerard Figueras i Jaume Domingo. Tres mesos abans ho havia presentat SI. Sorprenentment cap de les dues van ser admeses a tràmit.
- 1 de juny del 2011. El Parlament deixa en suspens la Llei de vegueries (79 vots a favor, 39 en contra i 12 abstencions) i en conseqüència, desprès de les eleccions municipals del 22 de maig, no es van crear els consells de vegueria...
Ara per ara la vegueria Penedès no figura a la llei i això és una espasa de Dàmocles que penja sobre nosaltres. Per exemple en una futura llei electoral.

EL PENEDÈS I LA LLEI ELECTORAL
Actualment, el Parlament de Catalunya està treballant en la redacció d'una nova llei electoral catalana. D'una banda hi ha el desig de poder-ne disposar dins d'aquesta legislatura ja que fa una certa vergonya que des de l'aprovació del primer estatut el 1979 que impulsava a fer-la, encara no s'hagi pogut tirar endavant. Per poder-la aprovar cal una majoria de 2/3, és a dir 90 parlamentaris i atesa la composició actual del Parlament aquesta suma només és possible amb CiU + ERC + PSC o PP. En les circumstàncies actuals és pràcticament impossible que el PP formés part d'aquest consens de manera que la hipòtesi actual de treball és CiU+ERC+PSC, però les diferències entre els tres grups són molt grans tot i que no insalvables. Pels contactes que hem tingut amb diversos parlamentaris sabem que un dels esculls és determinar quines són les circumscripcions electorals. Una de les opcions en què més es treballa és inspirar-se en l'anomenat model alemany que preveu una doble llista, una de circumscripcions petites que trien un únic diputat i una altra amb circumscripcions grans que trien llistes de partits. En el primer cas les circumscripcions podrien ser les comarques, els districtes de Barcelona i alguna de les grans ciutats i/o aglomeracions del país. Les circumscripcions grans podrien ser o bé una única circumscripció que comprengués tot Catalunya o bé, amb més probabilitat, les vegueries. Si s'optés per un sistema més semblant a l'actual de llistes úniques de partits, és clar que les circumscripcions serien les vegueries.
Per tant, en un cas o altre és pràcticament segur que el paper de les vegueries serà rellevant... i actualment no som a la llei ni tenim l'àmbit desplegat. I és clar, creiem que arribat el cas, és d'una importància capital que el Penedès esdevingui circumscripció electoral: res no farà tan visible la seva identitat i singularitat i, des del punt de vista polític, res no serà tan efectiu per al progrés del territori com el fet que pugui elegir els seus propis representants.
Per això hem preparat una moció als ajuntaments perquè demanin que el Penedès sigui circumscripció electoral en la nova llei electoral de Catalunya. Hem sondejat els ajuntaments de les quatre capitals,hem trobat bona disposició i estem segurs que en tots quatre hi haurà majoria suficient per aprovar-la. També la farem arribar a la resta d'ajuntaments de les quatre comarques de la Vegueria Penedès.

LA PVP PEL DRET A DECIDIR
Ahir mateix es va tramitar l'adhesió de la Plataforma per una Vegueria Pròpia al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Just avui abans d'aquesta roda de premsa s'ha rebut la confirmació i acceptació de la nostra adhesió. Hi som absolutament favorables tant per al conjunt del país com en consonància amb el procedir de la Plataforma: si ja som àmbit, si volem ser vegueria o circumscripció electoral, és perquè hem propiciat que fossin els penedesencs i penedesenques qui ho decidissin.

-->