dissabte, 9 de maig del 2015

Comunicat 191, La Llei de Vegueries Camí de Ser Modificada, 07.05.2015

Aquest matí, el grup parlamentari de CONVERGÈNCIA I UNIÓ, ha entrat al Registre General del Parlament de Catalunya una nova proposició de llei, per modificar la Llei de Vegueries i afegir-hi el Penedès com la vuitena demarcació veguerial que comprèn els 72 municipis de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Això vol dir que a través de la Cambra es podrà endegar el procés definitiu de reconeixement del Penedès i donar resposta així a una la voluntat popular majoritàriament manifestada. Satisfacció doncs pel fet en ell mateix, però alhora volem dir també que la forma com s'ha dut a terme no és la que nosaltres desitjàvem, per això havíem treballat l'esperit de col·laboració entre els diferents grups favorables a la Vegueria Penedès per fer-ho conjuntament.

 

Després de la publicació del llibre "El Penedès era possible" i del mapa de l'Àmbit de la Vegueria Penedès, que van ser presentats amb notable èxit a les quatre capitals penedesenques, vam creure indispensable presentar-lo també als grups parlamentaris de la Cambra catalana. El llibre recull la feina, la pressió i la mobilització duta terme durant els 10 anys d'existència de la PVP i que van donar com a resultat un ampli consens social favorable a la vegueria, en el qual també hi van jugar un paper important la majoria de les formacions polítiques presents al territori

 

Justament per això, el passat 29 d'abril va tenir lloc la presentació esmentada que vam demanar que es fes en el marc d'una reunió amb cada un dels grups de la Cambra. La intenció d'aquestes reunions per part de l'àmplia delegació penedesenca era obtenir els màxims suports per a l'aprovació de la proposició de llei, tal com així va ser per part dels quatre grups amb qui ens vam reunir aquell dia (CiU, ERC, ICV-EUiA i CUP) -no va haver-hi tems per reunir-nos amb la resta. Vam fer gestions per una trobada posterior amb representació de cada un dels grups per coordinar i accelerar la presentació de la proposició de llei, però aquesta reunió no es va arribar a celebrar.

 

Fins aquí la feina de la Plataforma per una Vegueria Pròpia. Ara, un cop entrada la proposició de llei en solitari per part del grup de CiU, DEMANEM públicament a CIU i a tots els altres grups parlamentaris la màxima generositat i el màxim consens pel bé del Penedès, i que siguin capaços de trobar la fórmula perquè aquesta proposició de llei sigui subscrita com a mínim pels grups parlamentaris esmentats amb qui ens vam reunir i també si és possible per la resta de grups. La PVP continua disposada a reunir-se i col·laborar amb tots els grups de la cambra per ajudar a arribar al màxim acord possible dins de l'actual legislatura. 
  


Comunicat 190, Tenim Majoria per Modificar la Llei de Vegueries, 06.05.2015

El passat 29 d'abril, una delegació penedesenca vàrem ser al Parlament de Catalunya, per tenir reunions per separat amb CIU, ERC, ICV i CUP (pendent PSC i PP). Durant la sessió que hem tingut amb el grup de CiU, el president Artur Mas ens ha demanat que ens rumiéssim bé si ara era el moment per tramitar la modificació de la Llei de Vegueries per afegir-hi el Penedès, i ha alertat d'una possible impugnació de Madrid. Hi hem reflexionat amb tota consciència i la nostra resposta és per multitud de raons entre les quals esmentem les tres següents:

 

1.- Totes les persones que han signat la Declaració a favor de la Vegueria Penedès 2015,  "La Saó del Penedès", a nivell personal, o en nom de l'entitat que presideixen consideren que ara és l'hora, abans no acaba l'actual legislatura, això és el que recull el punt 3:

 

"Exigim als nostres representants polítics el reconeixement implícit a tots els efectes de l'àmbit de la Vegueria Penedès, amb la modificació de la Llei de Vegueries (aprovada el 27.07.2010 i suspesa abans de ser operativa el 01.06.2011), que va ser posterior a l'aprovació de l'àmbit funcional del Penedès (14.07.2010); cal organitzar i desplegar sense més demora tot allò a què per llei tenim dret, les mateixes atribucions que tenen els altres 7 àmbits, d'acord amb el que estableix la Disposició transitòria segona de la Llei 1/1995, en el sentit que el Govern de la Generalitat ha de tenir en compte subsidiàriament els àmbits funcionals territorials en el que fa referència a la planificació dels seus serveis. "

2. Creiem que el risc que Madrid suspengui un acord del ple del Parlament de Catalunya que modifica una llei que el mateix Parlament ha deixat en suspens des del nostre punt de vista no és gaire probable, i en qualsevol cas és irrellevant a efectes pràctics; sí que en canvi creiem fonamental l'aprovació de la Vegueria Penedès a efectes de reconeixement institucional, de marc mental, de visualització, i d'aposta de futur. Massa sovint la cantarella del "7" apareix en debats, propostes o, més greu encara, en actes públics organitzats pel mateix govern de Catalunya. És imprescindible substituir el xip del "7" pel del "8".

 

3. Cal recordar també que els acords presos en els plens municipals a favor de l'Àmbit i de la Vegueria Penedès segueixen i seguiran vigents, malgrat que hi pugui haver canvis fruit de les eleccions municipals, i que només ho deixarien de ser si es produís un acte positiu de revocació d'aquells acords.

 

A les poques hores de la trobada al Parlament, ens vàrem dirigir directament als quatre grups parlamentaris que es varen reunir amb nosaltres (CiU, ERC, ICV-EuiA i CUP), i que ens van manifestar que estaven disposats a donar suport a una proposició de llei que modifiqui la llei de Vegueries del 2010 per afegir-hi el Penedès, així com també al PSC i al PP. Els varen demanar quins grups estaven disposats a encapçalar i presentar aquesta proposició de llei al Registre General del Parlament. I alhora els convocàvem de nou per aquesta mateixa setmana, a tenir una nova reunió, aquest cop conjunta amb tots els grups parlamentaris. A data d'avui la reunió no ha estat possible lligar-la amb tots els grups, però confiem que es pugui dur a terme de manera imminent. Pensem que és urgent prendre una decisió en aquest sentit i la setmana vinent seria un bon moment per entrar-la al registre. Cal recordar que el grup de CiU ja va presentar aquesta proposició de llei la passada legislatura (10.05.2011) però finalment  no es va tramitar, per causes que desconeixem

  

Per part de la Plataforma i les institucions i entitats que ens donen suport, us volem dir per acabar que estem a disposició dels grups parlamentaris per fer possible de moment aquest primer repte a favor del territori, a banda de plantejar-se seriosament el desplegament de l'àmbit i garantir sigui quin sigui l'acord final respecte a la llei electoral, que el Penedès sigui considerat una circumscripció electoral, si al final és decideix contemplar aquest aspecte de la llei.

  


Comunicat 189, EL PENEDÈS AL PARLAMENT, 29.04.2015

Una àmplia representació del territori és rebuda pel president Mas i pels caps dels diferents grups polítics

 

La Vegueria Penedès més a prop

 

El dimecres 29 d'abril, el Penedès s'ha fet present al Parlament de Catalunya d'una forma solemne, tangible i concorreguda.

 

El detonant d'aquesta presència ha estat la presentació i lliurament als grups parlamentaris del llibre El Penedès era possible i del mapa l'Àmbit de la Vegueria Penedès editats per la Plataforma per una Vegueria Pròpia i presentats fa pocs dies a les quatre capitals penedesenques. Hom volia aprofitar l'avinentesa per tenir una conversa amb els representants dels diversos grups parlamentaris i exposar-los l'estat actual de coses pel que fa a l'Àmbit i la Vegueria Penedès i les reivindicacions pendents i ara ja sí molt urgents.

 

Els membres de la Plataforma han estat acompanyats per una nombrosa comitiva de personalitats significatives del Penedès.

 

D'una banda hi han estat presents els alcaldes d'Igualada i Vilafranca, les alcaldesses de Vilanova i de Cunit, l'alcalde de Masquefa i president del Consell Comarcal de l'Anoia, així com el president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Han excusat la seva absència l'alcalde del Vendrell i el president del Consell Comarcal del Baix Penedès que tanmateix han enviat cada u un escrit de suport a l'acte.

 

D'altra banda s'ha comptat amb la presència de representants del món econòmic i social del Penedès i especialment del sector del vi, així com de diverses entitats penedesenques i algunes de les persones que han col·laborat a fer possible el llibre del Penedès (vegeu la llista al final).

 

Al llarg del matí ha tingut lloc la compareixença de quatre grups parlamentaris. En tots els casos ha obert la sessió el president de la Plataforma Fèlix Simon, que ha exposat el motiu de l'acte, els ha fet l'ofrena de llibre i el mapa, i els ha demanat el seu punt de vista sobre l'Àmbit i la Vegueria Penedès.

 

El primer grup a comparèixer ha estat el d'Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativarepresentat per la coordinadora nacional i portaveu parlamentària Dolor Camats i el diputat Jaume Bosch.  La portaveu ha dit que no havien oblidat el debat de la vegueria ni el treball intens fet des del Penedès.  El diputat ha assegurat que la Vegueria Penedès és un fet imparable i que arribat el moment hi votaran a favor. També ha parlat de la llei electoral, ha fet una breu síntesi de la proposta del seu grup la qual, ha assegurat, deixa la porta oberta perquè hi entri el Penedès.

 

El segon grup ha estat el d'Esquerra Republicana de Catalunya. N'ha encapçalat la representació el seu president Oriol Junqueras acompanyat de les diputades del territori Teresa Vallverdú (Baix Penedès) i Alba Vergés (Anoia). El president ha dit que l'opinió del seu grup sobre aquest tema és prou coneguda, que sempre han estat a favor de la creació de la Vegueria Penedès i que hi donaran suport si ara novament es planteja. Comenta que en els temes territorials ERC ha tingut un paper rellevant com ha passat recentment en el cas del Moianès i que el vol continuar tenint. Després ha fet una llarga exposició sobre les raons històriques, geogràfiques, econòmiques i socials que justifiquen la Vegueria Penedès i ha incidit en alguns de les qüestions de més actualitat del territori, com l'atur, les infraestructures de transport, o el desmantellament d'indústries. Ha dit que la Vegueria Penedès és necessària i que tal volta alguns municipis de la part nord del Baix Llobregat els pot acabar interessant incorporar-s'hi.

 

En tercer lloc han vingut els representants del grup parlamentari de Convergència i Unió amb una representació al més alt nivell encapçalada pel president de la Generalitat Artur Mas, el vicepresident primer del Parlament Lluís Coromines, el portaveu parlamentari Jordi Turull, el coordinador  general de CDC Josep Rull i la diputada de l'Anoia Maria Senserrich. Tenia prevista l'assistència el conseller i secretari general d'UDC i de CiU Ramon Espadaler, però una interpel·lació parlamentària d'última hora li ho ha impedit. Ha pres la paraula el president Mas que ha agraït el llibre i el mapa, i ha dit que el seu grup sempre ha estat a favor de la Vegueria, que ara modificar aquesta llei podia comportar la impugnació de Madrid, però que ell tanmateix no es negava a tramitar-la, en tot cas calia pensar-ne bé l'oportunitat. Al cap de poc i com havia anunciat s'ha excusat d'haver de deixar la reunió per atendre obligacions del seu càrrec. El Sr. Rull ha parlat de la redacció del Pla Parcial, i ha dit que avança a bon ritme tenint present que és un cas que no s'ha de començar de zero, sinó que s'ha de desmuntar una part que ja estava feta. El Sr. Coromines que porta el tema de la llei electoral ha dit que en el proper plenari es debatrà i que pel que fa al repartiment d'escons cada grup haurà de fer allí la seva proposta ja que no hi ha hagut acord previ, i que la de Convergència i Unió són 8 vegueries. Finalment el Sr, Turull ha dit que el govern actual ha desbloquejat els temes territorials, ha fet esment dels casos de la llei de l'Aran i de la creació de la comarca del Moianès, i que té voluntat de continuat fent-ho i que pel seu grup el Penedès no es perdrà.

 

El darrer grup que ha estat present és el de la Candidatura d'Unitat Popular representat pel diputat Quim Arrufat. Ha dit que el compromís de la CUP amb el Penedès és inequívoc i així consta en els seus estatuts i també en la proposta de llei electoral. Creu que el desplegament de l'Àmbit no s'acaba de produir per manca de voluntat política. S'ha ofert des del seu grup per impulsar aquest desplegament així com la modificació de la llei de Vegueries.

 

Cal fer esment que a causa del retard en començar i de l'allargament d'alguna de les compareixences, no han estat possibles les dels grups del PSC i del PP, tot i que ho havien confirmat: fins i tot han fet acte de presència el Sr. Maurici Lucena, portaveu del PSC i el senyor Santi Rodríguez, portaveu adjunt del PP. Tant amb ell com amb la diputada del mateix grup Dolors Montserrat, hi ha hagut tanmateix ocasió de parlar als passadissos i es procurarà trobar un moment per reunir-nos amb aquets dos grups.

 

Al final de la sessió, a la sala de premsa del Parlament ha tingut lloc una breu roda de premsa per explicar el que s'ha esdevingut aquest matí i fer palesa la voluntat del Penedès de no renunciar a la Vegueria. Ha parlat el president de la PVP Fèlix Simon, i li han fet costat durant la compareixença diversos diputats i polítics del territori així com alguns dels representants de la societat civil que ens ha acompanyat aquest matí.

 

A mode de conclusió

 

La Plataforma per una Vegueria Pròpia es mostra extraordinàriament satisfeta de l'acte d'aquest dimecres, especialment per la mostra d'unitat i d'àmplia representativitat que s'ha ofert al Parlament de Catalunya davant dels electes del país. I es mostra raonablement satisfeta de les respostes que han rebut per part dels grups polítics: tenim la sensació d'haver desbloquejat avui un tema encalladíssim i que s'apropa inexorablement l'hora de la Vegueria Penedès.

 

ASSISTENTS

MARC CASTELLS, Alcalde d'Igualada

NEUS LLOVERAS, Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú

PERE REGULL, Alcalde de Vilafranca del Penedès

MONTSERRAT CARRERAS, Alcaldessa de Cunit

XAVIER BOQUETE, Alcalde de Masquefa i President del Consell Comarcal de l'Anoia

FRANCESC OLIVELLA, President del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i de la DO Penedès

ARIADNA LLORENS, Tinent d'Alcalde de Vilanova i la Geltrú

MARTA MERCADER, Gerent del Consell Comarcal del Baix Penedès

EVA M. SERRAMIÀ, Candidata a l'alcaldia del Vendrell per CiU

BLAI PACO, President de la Unió Empresarial de l'Anoia

JORDI SOLÉ, President de l'Associació d'Empresaris de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf

JOSEP M. ALBET, President del Consell Regulador de la DO Penedès

JOAN TARRADA, President de l'Acadèmia Tastavins Penedès

PERE CARLES, Expresident de la Fira d'Igualada i de la Federació de Fires de Catalunya

FRANCESC RICA, Secretari General de la UGT Anoia-Alt Penedès-Garraf

ALBERT TUBAU, President de l'Institut d'Estudis Penedesencs

RICARD RAFECAS, Director del setmanari El 3 de vuit

PAU BATLLE, Arquitecte urbanista

JOSEP OLIVELLA, Biòleg i professor

 

I els membres del secretariat de la Plataforma per una Vegueria Pròpia

FÈLIX SIMON, President

ANTONI CASTELLS, Vicepresident

MANEL CERVERA, Secretari

JORDI SOGAS, Vocal

 

També havien anunciat la seva assistència SANTI CARDA, president de la Unió Empresarial del Penedès, i JOAN HUGUET vicepresident de la Unió Vinícola Catalana representant del Penedès. Imprevistos d'última hora que ells han estat els primers a lamentar els n'han impedit la presència.