dissabte, 7 de febrer del 2015

Comunicat 185, Reclamem Que Qualsevol Projecte de Nova Constitució Faci Possible la Vegueria Penedès, 02.02.2015

 

El passat 31 de gener es va fer pública la proposta del grup de juristes liderats per Santiago Vidal per una Constitució Catalana. Cal dir que la feina que han fet diverses persones per tenir unes propostes concretes és molt d'agrair. Aquestes propostes poden ser vàlides si conflueixen en una de sola i està sotmesa a tot tipus d'esmenes i consideracions per part de la ciutadania.

 

Pel que fa a la qüestió de la futura organització territorial de Catalunya les propostes són variades i en algun cas pot concreta. Si ens fixem en la que fa constitució.cat , a l'article 24 diu que la divisió administrativa fonamental és la comarca, i que no hi altra cap agrupació o divisió de territori que tingui efectes legals ni administratius.

La proposta del grup anomenat enginyers de Joan Fonollosa, en l'article 182 afirma que la vegueria es una institució local de Catalunya formada per la federació d'un conjunt connex de batllies i que el nombre de vegueries ha de ser un mínim de sis i un màxim de dotze.

I a la darrera proposta, l'anomenada unanovaconstitució.cat, l'article 36 estableix la comarca com a l'administració bàsica, i que per tal de garantir la màxima eficiència dels serveis públics, l'Estat català estarà format per 7 vegueries.

 

Des de la PVP rebutgem frontalment aquest apartat d'aquesta proposta per dues raons. En primer lloc, tot i no dir el projecte quines serien les set vegueries, aquesta musiqueta ja la coneixem i el Penedès té tots els números per ser l'exclòs de la llista. Resulta que de l'única part del territori català que s'ha manifestat pacíficament, democràticament i majoritàriament a favor de ser vegueria, amb el suport dels 4 consells comarcals i del 92% dels ajuntaments, el projecte de nova constitució no en fa cap mena de cas. I aquí ve la segona raó. No podem admetre de cap manera que un projecte de constitució que pretén ser democràtic "sacralitzi" el número 7 sense atendre la voluntat de la ciutadania. Fa tuf de constitució espanyola en què hi ha coses, com la sagrada unitat de la pàtria, que estan per sobre de la democràcia. ¿Oi que no diu quans municipis hi ha d'haver? ¿Oi que no diu quantes comarques hi ha d'haver? Doncs no té perquè dir quantes vegueries hi ha d'haver. Dependrà de la sàvia combinació entre voluntat ciutadania i racionalitat administrativa, però sense cotilles prèvies. Val a dir que el projecte Fonollosa que n'admet entre 6 i 12, tot i que preferiríem que s'estalviés posar xifres concretes, sí que deixa un marge prou ample perquè la sàvia combinació a què acaben d'al•ludir hi tingui previsiblement cabuda.

Volem recordar finalment que la llei del 2010 que establia set vegueries està suspesa per la seva manca de rigor i per no tenir cap viabilitat legal mentre estem supeditats a l'estat espanyol. I que en l'ordenament legal vigent a Catalunya, el que hi ha són els Àmbits de Planificació als quals segons la llei els correspon exercir les funcions de les vegueries mentre aquestes no existeixin. D'Àmbits n'hi ha 8, un dels quals el Penedès.

 

Demanem que s'esmeni aquest o qualsevol article que impedeixi al Penedès (o eventualment a altres territoris) esdevenir vegueria. Demanem també un suport tan ample com sigui possible a aquesta petició.