divendres, 30 de desembre del 2011

L’ÀMBIT PENEDÈS FINALMENT ES DESBLOQUEJA (però la Vegueria continua encallada)

Plataforma Vegueria Penedès, Comunicat 160, 27.12.2011
 
El Butlletí Oficial de la Generalitat del passat dia 23 publicava un edicte del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb data 16-12-2011, en què sotmetia a informació pública el projecte de decret per al desplegament de la llei 23/2010, la llei que establia l'Àmbit de planificació del Penedès i que va ser aprovada per unanimitat al Ple del Parlament del 14 de juliol del 2010. No cal dir que és una magnífica notícia per a les nostres comarques ja que per fi es desencalla aquesta llei al cap de gairebé un any i mig d'haver estat aprovada, tot i que la disposició transitòria primera donava al govern un termini de tres mesos per iniciar els treballs d'elaboració del Pla territorial parcial del Penedès.

La tardor del 2010 hi va haver eleccions al Parlament de Catalunya que van comportar el canvi del govern i un alentiment de l'acció de govern. Davant d'això, el 17.03.2011, una delegació de la Plataforma per una Vegueria Pròpia vàrem fer una visita al nou secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, el vilanoví Damià Calvet, per tal de demanar que s'accelerés el desplegament de la llei esmentada. Tot i el retard, el procés finalment s'ha engegat i ja no es pot fer marxa enrere.  Ara, un cop fixats els terminis per a les diverses tasques a fer, caldrà estar amatents per seguir de prop tot el procés; de moment els municipis de l'Anoia que vulguin continuar a les Comarques Centrals (com a mínim el 7 de l'Alta Anoia) tenen 2 mesos per acordar-ho en els seus respectius plens, desprès caldrà seguir diversos procediments fins que finalment quedarà fixat pel Govern l'acord corresponent sobre la seva formulació definitiva, el que vol dir que haurem d'esperar-nos uns quants mesos, abans no es pugui començar a formular l'elaboració del Pla territorial parcial del Penedès, i l'imprescindible desplegament de serveis de les diverses conselleries, amb el nomenament del delegat territorial inclòs.

Desprès de la llarga campanya de la PVP, més de sis anys de treball en defensa de l'Àmbit i de la Vegueria Pròpia, hi ha motius per l'esperança, però també per la preocupació. En primer lloc per la lentitud del procés, tant la que hi ha hagut fins ara com la que sembla que hi continuarà havent a la vista dels terminis fixats i de la feinada pendent de fer. El segon motiu de decepció és el fet que el grup de treball per fer el seguiment del Pla territorial, estigui integrat per 7 representats de l'Administració de la Generalitat i 8 de les administracions locals; i els representants dels agents socials i econòmics penedesencs? Ara queden fora, i tan sols es contempla la possibilitat que puguin assistir com a convidats a les reunions del grup de treball amb l'equip redactor, una persona per a cada una de les quatre comarques, elegides pels Consells comarcals respectius, i altres persones amb coneixements tècnics especialitzats, quan ho consideri el moderador de les reunions del grup de treball.

Finalment hem de continuar insistint en un fet molt greu: la Mesa del Parlament segueix sense donar llum verda a la Proposició de llei per modificar l'article 9 de la Llei de Vegueries i afegir-hi la del Penedès, presentada primer per Solidaritat Catalana per la Independència el 22 de febrer, i posteriorment una segona presentada per CIU el 10 de maig, que es pràcticament igual a la primera. Les dues resten en un calaix fins que la presidenta decideixi tirar-les endavant… És inexplicable que el grup de CiU que tan aferrissadament va defensar l'esmena durant la tramitació de la llei de vegueries, que ara l'ha tonada a presentar per a ser debatuda, i que té majoria absoluta a la mesa del Parlament, no desbloquegi d'una vegada la tramitació definitiva de la Vegueria Penedès.