diumenge, 23 de març del 2014

Fèlix Simon, El 3 de Vuit, 21-03-2014, El Penedès i la Llei Electoral CatalanaNo tothom sap que Cataluna és l’única comunitat autònoma de l’Estat espanyol que no té una llei electoral pròpia i això vol dir que no ha exercit la seva sobirania absolutament plena en aquest àmbit. Les eleccions al Parlament català es regeixen encara per la Llei Orgànica de Règim Electoral General en aplicació d’una disposició transitòria de l’Estatut de 1979 que s’ha mantingut inalterable. Quina vergonya, quina incompetència, aplicar la legislació espanyola que estableix un sistema basat en una determinada distribució d’escons per província.

Els vots de tots els penedesencs no valen igual. Un vot d’una persona de Vilafranca, val molt menys que el d’una persona del Vendrell, o per exemple els vots al municipi de l’Arboç, valen més del 60% que els del municipi veí de Castellet i la Gornal, que són del mateix àmbit territorial, el del Penedès, però de diferent província. Mentre per obtenir un escó a la província de Tarragona calen uns 20.000  vots, per obtenir un escó a la província de Barcelona en calen uns 32.000, també depèn de la participació. Per això creiem que les circumscripcions electorals haurien de deixar de ser d’una vegada per totes les 4 provincies.  

La majoria de penedesencs, veuríem molt bé esdevenir una circumscripció electoral pròpia, i per descomptat creiem que seria injusta la fórmula d’una circumscripció única nacional, ja que això voldria dir també que es produirien desigualtats per les diferències de densitat que es donen en el territori català. Per això creiem que cal fer una reforma del sistema que millori la proporcionalitat i alhora acosti l'elecció al ciutadà. Una bona proposta seria la d’implantar el doble vot, amb una papereta nacional i una altra de territorial delimitada per les vegueries, però com que aquestes encara no són vigents, les demarcacions territorials haurien de ser els 8 àmbits. L’Institut d’Estadística de Catalunya els defineix i en dóna el percentatge de població respecte del total de Catalunya: Metropolità (63,39%), Comarques Gironines (9,89%), Camp de Tarragona (6,86%), Terres de l’Ebre (2,50%), Ponent (4,86%), Comarques Centrals (5,23%), Alt Pirineu i Aran (0,99) i Penedès (6,25%).

L’any 2007 es va nomenar una comissió d’experts per elaborar un informe, que analitzés qüestions com ara la participació electoral, la representació proporcional i geogràfica, la proximitat entre votants i representants, la transparència i l'autogovern democràtics del procés electoral, les llistes desbloquejades, les limitacions en el finançament de les campanyes, etc. Avui encara podria ser vàlida en terme generals, amb la correcció de les 8 circumscripcions, per afegir-hi el Penedès. Ara, en el debat de la ponència, sembla que alguns partits segueixen amb la mala intenció de continuar endarrerint la llei electoral, diuen per entorpir la consulta; desprès de diverses reunions, l’actual comissió s’hauria de reunir el proper 17 de març per intentar arribar a un acord de mínims. Un instrument que podria esdevenir clau per al règim jurídic d'una virtual consulta sobiranista. Veurem si aquesta vegada es posen d’acord.

Fèlix Simon
President Plataforma per una Vegueria Pròpia

Xarxa Penedes. cat 20-03-2014 - La PVP demana als alcaldes de les quatre capitals compromís amb la Vegueria Penedès

dissabte, 22 de març del 2014

Comunicat 175, Compromís Pel Penedès, 18.03.2014

En el nostre comunicat anterior informàvem de la tramitació de la llei de Governs locals de Catalunya i de l'esmena que, en la fase de compareixença d'entitats, havia presentat la Plataforma per una Vegueria Pròpia. Recordem el text de l'esmena:

Mentre no sigui vigent la Llei de Vegueries sobre l'organització territorial de Catalunya, el govern ha de tenir en compte subsidiàriament els 8 Àmbits establerts en la llei per a la planificació i prestació dels seus serveis, per tal que hi hagi una total correspondència.

Entenem que aquesta esmena és d'una importància cabdal per al reconeixement i per al futur del Penedès, ja que en cas de no ser tinguda en consideració, representaria un salt enrere de gairebé vint anys en relació amb la llei 1/1995 del Pla Territorial General de Catalunya, la disposició addicional segona de la qual tenia un contingut molt similar al que proposem en la nostra esmena, i és la que va donar peu al procés de descentralització dels serveis de la Generalitat i al nomenament dels delegats del Govern.

Aprofitant l'acte que tindrà lloc a Vilanova i la Geltrú el proper dilluns 24 de març al Neàpolis, per presentar el document de la proposta territorial del III Pla Estratègic del Penedès, la Plataforma vol demanar el suport dels alcaldes de les quatre capitals penedesenques, que hi tenen previst assistir-hi, mitjançant la signatura d'un breu document que adjuntem. Alhora també ens agradarà comptar amb el suport dels representants de la societat civil ─associacions empresarials, sindicats, entitats culturals, etc.─ començant pels que siguin presents en aquest acte i continuant pels que no hi hagin pogut assistir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vegueria

 

 

COMPROMIS A FAVOR DE LA VEGUERIA PENEDÈS

 

Davant l'actual tramitació de la iniciativa legislativa del Projecte de Llei de governs locals de Catalunya, els alcaldes de les quatre capitals penedesenques, manifesten el seu suport a la proposta de millora que s'ha fet des de la PLATAFORMA PER UNA VEGUERIA PRÒPIA, i que diu:  "mentre no sigui vigent la Llei de Vegueries sobre la divisió de Catalunya en regions, el govern ha de tenir en compte subsidiàriament els 8 àmbits establerts en la llei per a la planificació i prestació dels seus serveis, per tal que hi hagi una total correspondència", d'acord al que establia el Pla Territorial General de Catalunya, en la disposició addicional segona de la llei 1/1995.

 

Creiem que cal consolidar el reconeixement de la realitat i singularitat territorial del Penedès que es va iniciar amb l'aprovació de la Llei 23/2010, de 23 de juliol, per la qual es va fixar l'àmbit de planificació territorial del Penedès i que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups parlamentaris de la Cambra, en la sessió tinguda el dia 14 de juliol de 2010, i per això manifestem també la nostra voluntat que a través del Parlament de Catalunya es pugui endegar un procés de reconeixement definitiu de la singularitat geogràfica, històrica i econòmica del Penedès amb la creació de la demarcació veguerial del Penedès com expressió de la voluntat popular majoritàriament manifestada.

 

 

El Penedès, 24 de març de 2014