dissabte, 22 de març del 2014

Comunicat 175, Compromís Pel Penedès, 18.03.2014

En el nostre comunicat anterior informàvem de la tramitació de la llei de Governs locals de Catalunya i de l'esmena que, en la fase de compareixença d'entitats, havia presentat la Plataforma per una Vegueria Pròpia. Recordem el text de l'esmena:

Mentre no sigui vigent la Llei de Vegueries sobre l'organització territorial de Catalunya, el govern ha de tenir en compte subsidiàriament els 8 Àmbits establerts en la llei per a la planificació i prestació dels seus serveis, per tal que hi hagi una total correspondència.

Entenem que aquesta esmena és d'una importància cabdal per al reconeixement i per al futur del Penedès, ja que en cas de no ser tinguda en consideració, representaria un salt enrere de gairebé vint anys en relació amb la llei 1/1995 del Pla Territorial General de Catalunya, la disposició addicional segona de la qual tenia un contingut molt similar al que proposem en la nostra esmena, i és la que va donar peu al procés de descentralització dels serveis de la Generalitat i al nomenament dels delegats del Govern.

Aprofitant l'acte que tindrà lloc a Vilanova i la Geltrú el proper dilluns 24 de març al Neàpolis, per presentar el document de la proposta territorial del III Pla Estratègic del Penedès, la Plataforma vol demanar el suport dels alcaldes de les quatre capitals penedesenques, que hi tenen previst assistir-hi, mitjançant la signatura d'un breu document que adjuntem. Alhora també ens agradarà comptar amb el suport dels representants de la societat civil ─associacions empresarials, sindicats, entitats culturals, etc.─ començant pels que siguin presents en aquest acte i continuant pels que no hi hagin pogut assistir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vegueria

 

 

COMPROMIS A FAVOR DE LA VEGUERIA PENEDÈS

 

Davant l'actual tramitació de la iniciativa legislativa del Projecte de Llei de governs locals de Catalunya, els alcaldes de les quatre capitals penedesenques, manifesten el seu suport a la proposta de millora que s'ha fet des de la PLATAFORMA PER UNA VEGUERIA PRÒPIA, i que diu:  "mentre no sigui vigent la Llei de Vegueries sobre la divisió de Catalunya en regions, el govern ha de tenir en compte subsidiàriament els 8 àmbits establerts en la llei per a la planificació i prestació dels seus serveis, per tal que hi hagi una total correspondència", d'acord al que establia el Pla Territorial General de Catalunya, en la disposició addicional segona de la llei 1/1995.

 

Creiem que cal consolidar el reconeixement de la realitat i singularitat territorial del Penedès que es va iniciar amb l'aprovació de la Llei 23/2010, de 23 de juliol, per la qual es va fixar l'àmbit de planificació territorial del Penedès i que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups parlamentaris de la Cambra, en la sessió tinguda el dia 14 de juliol de 2010, i per això manifestem també la nostra voluntat que a través del Parlament de Catalunya es pugui endegar un procés de reconeixement definitiu de la singularitat geogràfica, històrica i econòmica del Penedès amb la creació de la demarcació veguerial del Penedès com expressió de la voluntat popular majoritàriament manifestada.

 

 

El Penedès, 24 de març de 2014