dissabte, 9 de maig del 2015

Comunicat 190, Tenim Majoria per Modificar la Llei de Vegueries, 06.05.2015

El passat 29 d'abril, una delegació penedesenca vàrem ser al Parlament de Catalunya, per tenir reunions per separat amb CIU, ERC, ICV i CUP (pendent PSC i PP). Durant la sessió que hem tingut amb el grup de CiU, el president Artur Mas ens ha demanat que ens rumiéssim bé si ara era el moment per tramitar la modificació de la Llei de Vegueries per afegir-hi el Penedès, i ha alertat d'una possible impugnació de Madrid. Hi hem reflexionat amb tota consciència i la nostra resposta és per multitud de raons entre les quals esmentem les tres següents:

 

1.- Totes les persones que han signat la Declaració a favor de la Vegueria Penedès 2015,  "La Saó del Penedès", a nivell personal, o en nom de l'entitat que presideixen consideren que ara és l'hora, abans no acaba l'actual legislatura, això és el que recull el punt 3:

 

"Exigim als nostres representants polítics el reconeixement implícit a tots els efectes de l'àmbit de la Vegueria Penedès, amb la modificació de la Llei de Vegueries (aprovada el 27.07.2010 i suspesa abans de ser operativa el 01.06.2011), que va ser posterior a l'aprovació de l'àmbit funcional del Penedès (14.07.2010); cal organitzar i desplegar sense més demora tot allò a què per llei tenim dret, les mateixes atribucions que tenen els altres 7 àmbits, d'acord amb el que estableix la Disposició transitòria segona de la Llei 1/1995, en el sentit que el Govern de la Generalitat ha de tenir en compte subsidiàriament els àmbits funcionals territorials en el que fa referència a la planificació dels seus serveis. "

2. Creiem que el risc que Madrid suspengui un acord del ple del Parlament de Catalunya que modifica una llei que el mateix Parlament ha deixat en suspens des del nostre punt de vista no és gaire probable, i en qualsevol cas és irrellevant a efectes pràctics; sí que en canvi creiem fonamental l'aprovació de la Vegueria Penedès a efectes de reconeixement institucional, de marc mental, de visualització, i d'aposta de futur. Massa sovint la cantarella del "7" apareix en debats, propostes o, més greu encara, en actes públics organitzats pel mateix govern de Catalunya. És imprescindible substituir el xip del "7" pel del "8".

 

3. Cal recordar també que els acords presos en els plens municipals a favor de l'Àmbit i de la Vegueria Penedès segueixen i seguiran vigents, malgrat que hi pugui haver canvis fruit de les eleccions municipals, i que només ho deixarien de ser si es produís un acte positiu de revocació d'aquells acords.

 

A les poques hores de la trobada al Parlament, ens vàrem dirigir directament als quatre grups parlamentaris que es varen reunir amb nosaltres (CiU, ERC, ICV-EuiA i CUP), i que ens van manifestar que estaven disposats a donar suport a una proposició de llei que modifiqui la llei de Vegueries del 2010 per afegir-hi el Penedès, així com també al PSC i al PP. Els varen demanar quins grups estaven disposats a encapçalar i presentar aquesta proposició de llei al Registre General del Parlament. I alhora els convocàvem de nou per aquesta mateixa setmana, a tenir una nova reunió, aquest cop conjunta amb tots els grups parlamentaris. A data d'avui la reunió no ha estat possible lligar-la amb tots els grups, però confiem que es pugui dur a terme de manera imminent. Pensem que és urgent prendre una decisió en aquest sentit i la setmana vinent seria un bon moment per entrar-la al registre. Cal recordar que el grup de CiU ja va presentar aquesta proposició de llei la passada legislatura (10.05.2011) però finalment  no es va tramitar, per causes que desconeixem

  

Per part de la Plataforma i les institucions i entitats que ens donen suport, us volem dir per acabar que estem a disposició dels grups parlamentaris per fer possible de moment aquest primer repte a favor del territori, a banda de plantejar-se seriosament el desplegament de l'àmbit i garantir sigui quin sigui l'acord final respecte a la llei electoral, que el Penedès sigui considerat una circumscripció electoral, si al final és decideix contemplar aquest aspecte de la llei.