diumenge, 8 de maig del 2016

Comunicat 201, Reunió amb Membres del Govern de la Generalitat: una de Freda i una de Calenta, 02.05.2016

Aquesta setmana, representants de la Plataforma per una Vegueria Pròpia s'han reunit amb la Consellera de Governació, i amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat.

 

La primera reunió tingué lloc el dimecres dia 27 al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i vam ser rebuts per la Consellera, Sra. Meritxell Borràs i Solé que estava acompanyada del Secretari d'Administracions locals Sr. Joaquim Ferrer.

 

Després d'exposar breument per part del president de la PVP la historia de la Plataforma, els resultats obtinguts i les reivindicacions pendents, vam rebre un veritable gerro d'aigua freda per part de la Consellera la qual va afirmar que la voluntat del govern era no fer cap reforma parcial en l'organització territorial, sinó planificar-la a escala de tot el territori mitjançant una nova llei d'Ordenació territorial, la llei de governs locals i que tot plegat caldria consensuar-ho en un futur congrés municipalista. Els membres de la PVP vam mostrar la nostra més absoluta disconformitat exposant que no era de justícia que amb aquest plantejament el Penedès havia pràcticament de tornar a començar de zero, i constituïa un menyspreu a la voluntat penedesenca d'esdevenir vegueria ja clarament expressada per ajuntaments, consells comarcals, sectors econòmics, societat civil, etc, etc. A més el Penedès no és una rara entelèquia que algú s'ha empescat, sinó que en la legislació actual és un àmbit de planificació perfectament definit i delimitat i a sobre aprovat per unanimitat pel Parlament de Catalunya; l'única raresa és que no sigui una vegueria com ho són els altres set àmbits existents. La Consellera va haver d'admetre la possibilitat que el Parlament aprovés en aquesta legislatura la modificació de la llei de vegueries per incloure-hi la del Penedès, i que en aquest cas evidentment caldria partir de la realitat de vuit vegueries. La reunió com es pot intuir va tenir moments de certa tensió, però sempre va ser correcta per ambdues parts i fins i tot cordial. La PVP va fer lliurament a la Consellera del mapa de  l'Àmbit de la Vegueria Penedès en la versió de gran format i del llibre El Penedès era possible.

 

 

El divendres dia 29 tingué lloc la reunió amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Josep Rull i Andreu, el qual estava acompanyat del Director General d'Urbanisme Sr. Agustí Serra i de l'assessor per a les relacions amb els governs locals i el territori Sr. Josep Rafús.

 

En aquest cas no va caldre explicar l'actuació de la Plataforma, ja que el Sr. Rull la coneix perfectament, atès que ha estat des de fa molt de temps un dels principals  interlocutors del seu partit per al tema de la vegueria, n'ha estat sempre un defensor, i ha mantingut una relació intensa i amical amb els membres de la Plataforma. L'objectiu principal de la reunió era tenir informació de primera mà sobre l'estat actual dels treballs de redacció del Pla territorial Parcial de Penedès, que al nostre parer duen un retard considerable atès que fa sis anys que es va aprova l'àmbit. L'exposició va anar a càrrec del Director General el qual va afirmar  que el Pla Territorial té tres apartats: a) espais oberts que ja està acabat; b) assentaments urbans que està molt avançat; i c) infraestructures que és previst que s'acabi de redactar aquesta tardor, moment en què començarà la fase d'exposició pública i participació. Una de les raons adduïdes per al retard és que aquest pla no s'ha fet a base d'enganxar les cues dels altres tres plans on estaven enquadrats fins ara les comarques penedesenques, sinó que s'ha redactat de cap i de nou i amb un plantejament  realista i innovador tenint presents els grans canvis sobretot econòmics que hi ha hagut des de la redacció dels plans anteriors, de manera que es vol que sigui un pla pioner.

 

Tenint present que aquetes circumstàncies no són conegudes per la població ni tan sols pels principals actors socials i polítics, es va proposar de fer una sessió pública en la qual s'exposessin els objectius del Pla Territorial Parcial de Penedès i el seu estat actual. El Conseller va dir de seguida que es comprometia a fer aquesta sessió pública, la qual tindria lloc la primera la quinzena de juny, i li vam suggerir que no es fes en cap de les quatre capitals sinó en un lloc neutral i acollidor, com podria ser per exemple el castell de Castellet o un altre indret similar.

 

La reunió va ser força breu i ens hauria plagut obtenir més detalls sobre el moment actual del Pla, tanmateix creiem que ha valgut la pena sortir-ne amb aquest compromís de sessió pública. La cordialitat, aquí sí va presidir en tot moment la conversa i evidentment vam fer lliurament al Conseller del mapa de l'Àmbit de la Vegueria Penedès en la versió de gran format, amb el prec que fos col·locat en un lloc ben visible del Departament.