diumenge, 8 de maig del 2016

Comunicat 200, Declaració a Favor del Penedès, Sant Jordi 2016

DECLARACIÓ A FAVOR DEL PENEDÈS

Tot just ara fa un any, el mes d'abril del 2015, la Plataforma per una Vegueria Pròpia va editar, amb motiu del desè aniversari de l'entitat, el llibre "El Penedès era possible" i el mapa de l'Àmbit de la Vegueria Penedès. Durant aquest any l'activitat de la PVP ha estat menor atenent a l'intens cicle electoral així com a d'altres esdeveniments polítics i cívics de primera magnitud. Ens hem mantingut tanmateix atents i expectants, i avui el secretariat de la PVP fa pública aquest declaració que va precedida (punts 1 i 2) d'un recordatori dels esdeveniments del darrer any i de l'estat legal de la qüestió del Penedès; els punts 3 i 4 són la part declarativa pròpiament dita.

 

1.- ESDEVENIMENTS DEL DARRER ANY

1.1 El cicle electoral del 2015: el 24 de maig eleccions municipals, el 27 de setembre eleccions autonòmiques a Catalunya i el 20 de desembre eleccions generals

1.2 La manifestació de l'11 de setembre que un any més va concentrar centenars de milers de persones vingudes d'arreu de Catalunya a la Meridiana de Barcelona.

1.3 Les eleccions al Parlament català del 27-S que van ser plantejades per alguns partits com un plebiscit sobre la independència: van donar una majoria d'escons a les forces independentistes (JxSí+CUP) que tenen l'objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i aposten per l'obertura d'un procés constituent no subordinat.

1.4 La resolució del 9 de novembre. El Parlament de Catalunya va aprovar una resolució en aquesta data la qual 'declara solemnement l'inici del procés de creació d'un estat català independent en forma de república' (punt 2), l'obertura d'un procés constituent participatiu (punt 3) i la 'desconnexió democràtica de l'Estat espanyol' no supeditada 'a les decisions de les institucions de l'Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència' (punt 6).

 

2.- LA LEGALITAT VIGENT

2010. 14 de juliol. El Ple del Parlament aprova per unanimitat la creació de l'Àmbit funcional del Penedès, de manera que el territori de Catalunya queda estructurat en 8 àmbits.

2010. 27 de juliol. El Parlament de Catalunya aprova amb els vots del Partit dels Socialistes de CatalunyaEsquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa la llei de Vegueries que en contempla 7 i exclou la del Penedès.

2011. 1 de juny. Se suspèn el desenvolupament de la llei de Vegueries amb els vots de Convergència i Unió i el Partit Popular.

2015. 7 de maig. El grup de CiU presenta una proposició de llei per modificar la llei de Vegueries i incloure-hi la del Penedès, però el termini fins al final de la legislatura és tan just qui ni tan sols figura a l'ordre del dia del darrer ple (21-7-2015) i en conseqüència decau aquesta iniciativa legislativa.

 

3.- SOBIRANIA PEL PENEDÈS

3.1 Tenim sòlides bases històriques, socials econòmiques i culturals; podem apel·lar també a les emocions:  hem cregut en aquesta terra, l'hem estimat i hem treballat per ella; per tot això, un grup de penedesencs i penedesenques el 2005 vam constituir la Plataforma per una Vegueria Pròpia. La serenitat que ens dóna l'experiència de compromís i de maduresa col·lectiva que hem viscut, ens referma en la convicció que el territori del Penedès ben gestionat constitueix un actiu econòmic de primer ordre.

3.2 Estatuàriament, l'únic objectiu de la PVP és el projecte de la Vegueria Penedès, i ara hi podem també afegir, dins de la República Catalana, entesa com una ruptura amb l'actual ordenació territorial, especialment amb la divisió provincial. 

 

4.- URGÈNCIA MÀXIMA

4.1 Una vegada més volem reivindicar el Pla Parcial del Penedès com a eina del moment per definir i ordenar el territori, preservar-ne la salut ambiental, afermar-ne la peculiaritat i aprofitar al màxim les seves grans potencialitats. Cal un debat intens i profund per adoptar i mantenir un bon model de gestió territorial, i per això és imprescindible democratitzar de debò els poders públics.

4.2 Ara és l'hora doncs que el  govern de Catalunya desplegui a tots els efectes l'Àmbit funcional del Penedès aprovat per unanimitat. Cal sense més demora acabar de redactar el Pla Territorial Parcial del Penedès i cal fer efectiu tot allò a què per llei tenim dret, com és el delegat territorial i les mateixes atribucions que tenen els altres 7 àmbits, d'acord amb el que estableix la Disposició transitòria segona de la Llei 1/1995, en el sentit que el Govern de la Generalitat ha de tenir en compte subsidiàriament els àmbits funcionals territorials en el que fa referència a la planificació dels seus serveis.

4.3 Ara és l'hora també que els nostres representants parlamentaris presentin conjuntament i amb urgència la proposició de modificació de la Llei de Vegueries per tal d'incloure-hi la del Penedès. Cal tenir present que tot i la inoperativitat de dita llei, el seu model de 7 vegueries és malauradament tingut en compte massa sovint en detriment del Penedès.

4.4 La PVP considera doncs pertinent iniciar en un termini molt breu la tramitació de la modificació de la Llei de Vegueries, perquè sigui aprovada pel Ple del Parlament abans de final d'any. Per tal de fer més fàcil i més fluid el camí per aconseguir aquests objectius, la PVP proposa la creació d'un grup de treball amb la participació dels grups parlamentaris.