dissabte, 27 de febrer del 2016

COMUNICAT 197, CONTINUEM ACTIUS (ASSEMBLEA DE LA PLATAFORMA PER UNA VEGUERIA PRÒPIA), 16.02.2016

El passat dissabte dia13 de febrer va tenir lloc l'Assemblea general ordinària de la Plataforma per una Vegueria Pròpia. Es van aprovar, com és preceptiu, la Memòria de la darrera assemblea, l'estat de comptes i el pressupost. En l'informe de gestió de l'any 2015 es va destacar per damunt de tot la publicació i presentació del mapa de l'Àmbit de la Vegueria Penedès i del llibre El Penedès era possible en commemoració dels 10 anys d'activitat de la Plataforma. Es va informar que el llibre i el mapa es van poder editar gràcies a l'aportació en primer lloc d'ajuntaments i consells comarcals, així com d'entitats de diversa índole, complementades amb la recaptació per venda. Tot i que encara hi ha alguns ingressos pendents, sembla garantit que es faran efectius i així es podrà cobrir el cost de l'edició sense guanys ni pèrdues tal com s'havia previst.

 

Pel que fa referència a l'activitat de la Plataforma per aquest 2016, el mandat de l'Assemblea se centra bàsicament en tres accions encaminades al reconeixement de la Vegueria Penedès, que a hores d'ara encara és l'assignatura pendent.

 

- En primer lloc, la petició d'una reunió amb els parlamentaris penedesencs de Junts pel Sí i de la Cupper desencallar el tema d'una vegada, i tenir així la seguretat que el Penedès serà reconegut en el marc legal de la futura República Catalana.

 

- En segon lloc es demanaran entrevistes amb els President i el Vicepresident de la Generalitat, amb la Presidenta del Parlament i amb el Conseller de Territori amb el mateix objectiu, i també com a acte de deferència que es visualitzarà amb el lliurament del llibre i el mapa. Aquest lliurament es farà extensiu a la nova Mesa del Parlament i als nous portaveus dels grups, tal com es va fer en l'anterior legislatura el dia 29 d'abril del 2015, poc després de la publicació de les esmentades obres.

 

- Finalment la PVP té la voluntat de ser present en la iniciativa Reiniciem.cat que aglutina els esforçosde diverses entitats i col•lectius per redactar la nova constitució de la República Catalana. Ens sembla indispensable que sigui escoltada la nostra veu, especialment en l'apartat de l'organització territorial.

 

També s'ha de fer esment que la PVP continuarà vetllant pel desenvolupament del Pla Territorial del Penedès i insistint en la necessitat de nomenar el Delegat de la Generalitat al Penedès. A tal fi, l'entrevista amb el Conseller de Territori adquireix una gran rellevància.