dissabte, 21 de juny del 2014

Comunicat 179, El Govern inicia la redacció del Pla territorial parcial del Penedès, 17.06.2014


Finalment avui, entre els acords que ha pres el govern de la Generalitat en la seva reunió dels dimarts, hi figura l'inici de la redacció del Pla territorial parcial del Penedès. El passat dimecres al Parlament, el nostre president va parlar amb el Conseller Santi Vila per reclamar aquest inici; era una notícia que semblava imminent i que finalment ha arribat, amb retard com ja ens tenen acostumats per la injustificada lentitud de tot el procés. Aquesta lentitud que hi ha hagut fins ara ens fa témer que pot continuar vista la poca agilitat de l'Administració i de la feinada pendent de fer. Per tant, un cop fixats ja els terminis per a les properes tasques a fer, caldrà des del territori continuar estant amatents per seguir de prop tot el procés. 

Recordem que entre els anys 2001 i 2010 es van aprovar els plans territorials de l'Alt Pirineu i Aran (2006), Camp de Tarragona (2010), Comarques Centrals (2008), Comarques Gironines (2010), Àmbit Metropolità de Barcelona (2010), Ponent (2007) i Terres de l'Ebre (2001 i 2010). Cal observar que fins que no van estar tots desplegats, i amb el Penedès fragmentat entre tres d'ells, no es va aprovar al Parlament l'àmbit funcional de planificació territorial del Penedès, integrat per les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia, excepte els municipis d'aquesta comarca que manifestessin explícitament la seva voluntat de pertànyer a l'àmbit de les Comarques Centrals.

I amb data 6 de febrer d'enguany el govern va acordar respectar la voluntat dels municipis de Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana  de formar part de l'àmbit de les Comarques Centrals. Una vegada va quedar totalment definit l'àmbit del Penedès, amb 72 municipis, ara s'ha acordat iniciar la formulació del Pla Territorial Parcial corresponent. Aquesta figura de planejament emana directament del Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) i estableix el model territorial de l'àmbit que correspongui amb un horitzó temporal d'entre quinze i vint anys. Així, els plans territorials fixen determinacions per al sistema d'espais oberts, d'assentaments i d'infraestructures de mobilitat. 
 
El Butlletí Oficial de la Generalitat havia publicat, amb data 23.12.2011, l'edicte del Departament de Territori i Sostenibilitat en què sotmetia a informació pública el projecte de decret per al desplegament de la llei 23/2010, que establia l'Àmbit de planificació del Penedès i que va ser aprovada per unanimitat al Ple del Parlament del 14 de juliol del 2010. Segons el decret, el grup de treball per fer el seguiment del Pla territorial, està integrat per 7 representats de l'Administració de la Generalitat i 8 de les administracions locals; els representants dels agents socials i econòmics penedesencs en queden fora i tan sols es contempla la possibilitat que puguin assistir com a convidats a les reunions del grup de treball amb l'equip redactor, una persona per a cada una de les quatre comarques, elegides pels Consells comarcals respectius. És oportú recordar que durant el període d'informació pública vàrem presentar esmenes en el sentit de millorar el minso paper que el decret atribuïa a la societat civil penedesenca, però no van ser tingudes en compte.

Dels quatre objectius que ens vàrem proposar a principis d'any: el desplegament de l'àmbit, l'esmena a la Llei de governs locals, la modificació de la Llei de Vegueries i la Llei electoral catalana, de moment ja tenim el primer desbloquejat. Aquest inici de treballs ens ha de portar no sols a poder disposar del nostre propi Pla territorial parcial, esperem el proper 2015, sinó també al nomenament del Delegat del Govern i a la descentralització i prestació dels serveis dels Departaments de la Generalitat des del propi territori, fins a la total correspondència amb els altres plans funcionals catalans. Tot i el retard, el procés finalment s'ha engegat i ja no es pot fer marxa enrere.