divendres, 2 de maig del 2014

Comunicat 177, Campanya per Modificar la Llei de Vegueries, 28.04.2014

Després de més de 9 anys de treball i mobilització per obtenir el reconeixement del Penedès com a vegueria, aquest objectiu final encara no s'ha assolit. Per això la Plataforma ha llençat una nova iniciativa, amb el desig que sigui l'última que calgui fer, perquè es modifiqui l'article 9 d'aquesta llei i s'hi inclogui el Penedès, independentment de si la llei actual es troba en estat d'hibernació: en qualsevol moment es pot "despertar" i nosaltres no ser-hi.

 

La iniciativa ha consistit a fer una cosa insòlita: redactar nosaltres mateixos una proposició de llei i demanar als grups parlamentaris que se la facin seva i la presentin. Com és sabut, presentar lleis per aprovar al Parlament és prerrogativa del govern o dels grups parlamentaris i, si no, cal fer el complicat i sovint estèril camí de la Iniciativa legislativa popular. En aquest cas ho hem fet així pensant que en el moment actual, amb l'àmbit delimitat i en fase de desplegament, els grups no tenen cap excusa per no modificar la llei de vegueries, i que només els cal posar la signatura al document. Tots els grups han rebut ja el text i ja tenim concertades algunes entrevistes per explicar la proposta i demanar i urgir que donin aquest pas en resposta a la voluntat dels penedesencs molt majoritàriament expressada tant a nivell institucional com en els àmbits cívic i social.

 

La Proposició de llei modifica l'article 9 de la Llei 30/2010, de 3 d'agost, per la qual s'aprova l'àmbit territorial de cadascuna de les demarcacions veguerials en què la Generalitat organitza els seus serveis, consta en el document adreçat a la Mesa del Parlament, d'una primera part on s'exposen els ANTECEDENTS, una segona, amb l'EXPOSICIÓ DE MOTIUS, i la tercera, la pròpia PROPOSICIÓ DE LLEI.

 

Durant les properes setmanes farem pública la llista de les principals entitats del sector econòmic i social que han donat suport al document anomenat COMPROMIS PEL PENEDÈS, i que recull la proposta de millora de la llei de Governs locals de Catalunya que es trova en la fase de compareixença i la consolidació del reconeixement de la realitat i singularitat territorial del Penedès, amb la creació de la demarcació veguerial del Penedès com expressió de la voluntat popular majoritàriament manifestada. 

 

NOVETATS AL VOLTANT DE LA LLEI ELECTORAL

 

El nostre comunicat de la setmana anterior el titulàvem "Estat d'alarma" ja que diverses informacions apuntaven cap a un consens per a la formulació de la llei electoral catalana (consens que requereix l'acord de CiU, ERC i PSC), i pel que semblava, una de les propostes presentades (la del PSC) establia set demarcacions electorals, que intuíem que serien les set vegueries de la llei del 2010, per tant sense el Penedès. Hem conegut la proposat del partit socialista: estableix cinquanta-set districtes electorals els quals queden agrupats en set circumscripcions electorals però no són les vegueries.

 

En efecte aquestes set demarcacions, amb algunes variacions significatives pel que fa als actuals límits provincials, són: Girona (la província de Girona), Tarragona i Ebre (la província de Tarragona), Lleida, Pirineu i Aran (la província de Lleida), i quatre més en què es descompon l'actual província de Barcelona: Barcelona-ciutat, Metropolitana Est, Metropolitana Oest i Catalunya Central. ¿On queda ubicat el Penedès en aquesta proposta? Doncs a la Catalunya Central, però, atenció, hi queden incorporades les quatre comarques penedesenques, Anoia, Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, juntament amb les comarques del Bages, Solsonès, Berguedà i Osona.

 

Una de les variacions significatives que dèiem és justament la ubicació del Baix Penedès a la Catalunya Central al costat de les altres tres comarques penedesenques. No és objecte d'aquesta plataforma com a tal valorar les propostes electorals dels diferents partits, els districtes, la doble papereta, els criteris de proporcionalitat etc., però sí que hem de dir que és una molt bona notícia que en la proposta del PSC no es divideixi el Penedès, sinó que formi part tot sencer de la mateixa circumscripció electoral (acompanyat, això sí, d'altres comarques).

 

No coneixem les propostes de CiU i ERC (com tampoc la dels altres grups de la cambra), però és clar, creiem que si el partit que històricament més traves va posar a la vegueria Penedès aposta perquè tot ell formi part d'una mateixa circumscripció electoral, és d'esperar que CiU i ERC rebin amb satisfacció aquest aspecte de la proposta i li donin tot el seu suport. Continuarem informant.