divendres, 22 de gener de 2010

Centre Estudis Jordi Pujol, 19-01-2010: Sobre això de les vegueries

Oriol Pi de Cabanyes - Article / 19 de gener de 2010

 

L’article 90 de l’Estatut vigent (se suposa) diu que “la vegueria és l’àmbit territorial específic per a l’exercici del govern intermunicipal de cooperació local i té personalitat jurídica pròpia”. El mateix article 90 de l’Estatut vigent (se suposa) diu que “el govern i l’administració autònoma de la vegueria corresponen al Consell de Vegueria, format pel president o presidenta i pels consellers de vegueria”, que l’escullen d’entre els seus membres.


 

...
Notícia completa:
http://www.jordipujol.cat/ca/cejp/articles/7478